Analiza Medija

In: Business and Management

Submitted By friksi
Words 5454
Pages 22
SADRŽAJ

1. Uvod ..........................................................................................................3

2. Što su to masovni mediji?...........................................................................4

3. Analiza medija............................................................................................6

1. Televizija..........................................................................................6

2. Radio...............................................................................................11

3. Novine.............................................................................................13

4. Časopisi...........................................................................................18

5. Vanjsko oglašavanje.......................................................................22

6. Internet...........................................................................................24

4. Zaključak..................................................................................................28

5. Literatura...................................................................................................29

6. Pitanja........................................................................................................30

1. UVOD

Svijet oglašavanja i marketinga mijenja se vrlo brzo. Potrošači su svakodnevno bombardirani tisućama oglašavačkih i marketinških poruka, kamo god krenuli. Poruke i imena brandova su svugdje: na ulici, u tramvaju, vlaku, zrakoplovu, na zidovima, u časopisima, novinama, knjigama, omiljenim TV emisijama, čak i u našim poštanskim sandučićima, e-mail inboxima, a i na najintimnijim dijelovima odjeće.

Iako se medije ne može držati odgovornima za akcije, stavove i ponašanje…...

Similar Documents

Analiza Swot Toyota

.... Introducere 2. Analiza SWOT – prezentare teoretica 3. Analiza SWOT a companiei Toyota 4. Concluzii 5. Bibliografie 1. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste. Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege 13213e41n strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea......

Words: 1875 - Pages: 8

Analiza Swot a Firmei Toyota

...1. Introducere 2. Analiza SWOT – prezentare teoretica 3. Analiza SWOT a companiei Toyota 4. Concluzii 5. Bibliografie 1. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste. Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege 13213e41n strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea......

Words: 1892 - Pages: 8

Analiza Economico Financiara

...CAP.1.ABORDARI CONCEPTUALE I METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA Bibliografie recomandata: 1). Iosefina Morosan: Analiza economicofinanciara. Ed.FRM. Bucuresti, 2006. 2). Iosefina Morosan: Analiza economicofinanciaraprobleme rezolvate, Ed. FRM, Bucuresti, 2006. 1.1. NoŃiuni i concepte Analiza economica financiara studiaza mecanismul de formare i modificare a fenomenelor prin descompunerea lor in elemente componente, in parŃi simple, prin stabilirea factorilor de influenŃa. Descompunerea se face in trepte, de la complex la simplu, in vederea identificarii cauzelor finale care explica o anumita stare de fapt, un anumit nivel de performanŃa sau o evoluŃie a lor. Analiza economica studiaza activitaŃile economice din punct de vedere economic: Analiza economica poate avea ca obiect nu numai o activitate economica, ci i una tehnica, sociala, administrativa, financiara, concurenŃiala, aspecte care sunt in directa legatura cu rezultatele finale obŃinute de intreprindere i care pot explica i completa concluziile rezultate in urma anlizei. Analiza economicofinanciara reprezinta un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee i instrumente care asigura tratarea informaŃiilor interne i externe in vederea: formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situaŃia economicofinanciare a unei firme; identificarii factorilor, cauzelor i condiŃiilor care au determinat acea situaŃie economica a firmei; identificarii rezervelor interne de......

Words: 656 - Pages: 3

Analiza Comparativa a Calitatii Aspiratoarelor de Praf (Sudiu de Caz)

...STRATEGIA ECONOMICA Strategia este aplicarea constructiei euristice pentru a analiza lumea si pentru a genera evaluari normative ale viitoarelor potentiale ale implementarii.Numele iminente in strategie sunt adesea asociate cu euristica,e.g.Porter si industria pozitionarii,Hamel si Prahalad si miezul competitiv.Cercetarile strategice reflecta idei competitive despre cum arata lumea,sau de ce are ea nevoie.Cu toate acestea, ca si echivalentii lor in inginerie sau arhitectura, cautarile strategice se deosebesc de practici prin atentia acordata articularii teoriei si probei.Este aceasta “atingere”a designului practicarii serioase,printr-o investigare a constructiei teoretice adegvate ce este marca aplicarii stiintei in scolile profesionale.(Simon,1969). Exista o dezbatere curenta in strategia cautarii intre importanta pentru o firma de a se “ pozitiona” pe piata sau de a optine resurse unice.Ned Bowman(1995)a facut acesta deosebire dintre strategiile care privesc in oglinda si cele ce privesc dincolo de sticla transparenta.In vremurile contemporane cautarile srategice,resursele si teoriile de cunoastere ale firmei sunt priviri interioare,pe cand pozitia pietei si analizarile industriale sunt priviri exterioare. Nu este surprinzator ca in timpul reconstructiei si reingineriei ,cautarile strategice ar trebui sa-si schimbe accentul de pe analizarile industriale pe sursele interne ale avantajelor competitive.Accentul curent in privirea in oglinda......

Words: 8703 - Pages: 35

Analiza Datelor Sociale

...ANDAS: Analiza datelor sociale - optional SAS, an III Suport lectia 1:Introducere - Problemele unui model de explicare a bunastarii subiective Sursa de date pentru aplicatie ..................................................................................................... 1 Intrebari fundamentale in ANDAS – de ce, cum, ce..................................................................... 1 La început, descriere variabilei dependente (VD )........................................................................ 1 … sincronic ........................................................................................................................... 1 …. diacronic ......................................................................................................................... 2 Predictia ................................................................................................................................... 3 Despre regresia logistica ............................................................................................................ 4 Sursa de date pentru aplicatie Barometrul de opinie publica, Fundatia pentru o Societate Deschisa FSD-Gallup. Mai 2006 Întrebari fundamentale in ANDAS – de ce, cum, ce 1. de ce: fundamentul teoretic al întrebarii 2. cum construiesc- intrebare elementara, pragmatica 3. cum citim rezultatele - intrebare elementara, interpretativa 4. ce aflam din analiza – intrebare interpretativa de dificultate medie 5. ce este......

Words: 1276 - Pages: 6

Poslovna Analiza

...UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA ANALIZA RENTABILNOSTI SEMINARSKI RAD POSLOVNA ANALIZA Novi Sad, maj,2013 SADRŽAJ UVOD 3 1. Analiza rentabilnosti 3 2. Merenje rentabilnosti 9 3. Sprovđenje i unapređenje rentabilnosti 9 ZAKLJUČAK 11 LITERATURA 12 Popis grafikona …………………………………………………………………………………..13 UVOD Rentabilnost je najširi izraz efikasnosti, jer pokazuje kako je tržište vrednovalo efekte ulaganja sredstava i kako ocenjuje sposobnost preduzeća da sa uloženim resursima proizvodi i stvara vrednost, pa predstavlja sposobnost preduzeća da sa uloženim resursima ostvari maksimalan profit.Reč rentabilan je latinskog porekla (rentabilis) i znači unosan,tj. posao koji se isplati,koji donosi prihod. Rentabilnost je poslednji i najvažniji od tri ekonomska principa koje je postavio S. Kukoleča. Rentabilnost se svodi na zahtev da se ostvari maksimalan dohodak (ili dobit,odnosno profit) sa što manje angažovanih sredstava u procesu reprodukcije.Kvantitativni izraz rentabilnosti je odnos između ostavrenog dohotka i angažovanih sredstava R= D__ AS gde su : R – rentabilnost D – ostvareni dohodak (dobit ili profit) AS – angažovana (osnovna i obrtna) sredstva ANALIZA RENTABILNOSTI Analiza rentabilnosti bazira se na konceptu ekonomskog profita i omogućava da se odredi: ▪ kako maksimizirati profit ▪ kako minimizirati...

Words: 481 - Pages: 2

Analiza Rentabilitatii

...Universitatea “ Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea „ Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică” Specializarea “Administrarea Afacerilor” Anul II Analiza ratei rentabilității economice și financiare a întreprinderii Studentă: Coleadinschi Mariana 1.0 Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii Funcţia - scop a oricărei societăţi comerciale este de a maximiza averea acţionarilor. Realizarea acestui obiectiv este posibilă numai prin desfăşurarea unei activităţi rentabile, profitul net obţinut putând servi pentru remunerarea imediată a acţionarilor, prin dividende, sau pentru remunerarea la termen prin creşterea valorii firmei ca urmare a alocării acestuia pentru autofinanţare. Rentabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei întreprinderi de a obţine profit prin utilizarea factorilor de producţie şi a capitalurilor, indiferent de provenienţa acestora. Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficienţei întregii activităţi economico-financiare a întreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de producţie utilizate şi a forţei de muncă, din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, producţie şi vânzare. Eficienţa economică este o categorie economică mai cuprinzătoare decât rentabilitatea. În acest sens menţionăm şi următoarea afirmaţie “eficienţa economică reprezintă cea......

Words: 868 - Pages: 4

Analiza Swot Coca Cola

...Analiza SWOT a companiei COCA-COLA I. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii,sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii.Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtinsuccese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentrusupravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste.Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), adeterminat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei(afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efectematerializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piatasi anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizariimisiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv.Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei definestemisiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege strategiaadecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia.Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaza strategiarespectiva, se bazeaza pe un amplu proces de analiza si evaluare a mediului de actiune...

Words: 2486 - Pages: 10

Analiza Swot

...ANALIZA SWOT Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de performanta al unei organizatii având ca scop analiza pozitiei unei organizatii sau a unui departament în relatie cu competitorii sai si de a identifica factorii majori care afecteaza desfasurarea activitatii, în scopul elaborarii unei strategii viitoare. SWOT este un instrument extrem de simplu de aplicare si poate fi adaptat la cerintele diverselor organizatii. Ce înseamna SWOT? SWOT este un acronim care provine de la Strength-Weaknesses-Opportunities- Threats . Practic aceasta modalitate de analiza va ajuta sa sistematizati punctele tari, slabiciunile, oportunitatile si amenintarile caracteristice unei organizatii sau anumitor elemente din cadrul acesteia. SWOT permite identificarea factorilor interni si externi care afecteaza organizatia si cuantificarea impactului lor asupra acesteia. Factorii interni relationati cu punctele tari si punctele slabe sunt: structura si cultura organizatiei, resursele acesteia si actionarii. Factorii externi relationati cu oportunitatile si amenintarile sunt reprezentati de clientii si competitorii respectivei organizatii. De asemenea, putem enumera aici si: politici, tehnologii, probleme economice si sociale. Aplicarea metodologiei SWOT(Exemple) PUNCTE TARI: Se definesc si se masoara domeniile în care organizatia exceleaza * Care sunt punctele forte ale afacerii? * Cat de puternica este compania pe piata ? *...

Words: 518 - Pages: 3

Esej - Analiza I Dizajn

...Analiza i Dizajn Informacionih Sistema UDG, Podgorica 2010-04-25 Fakultet za informacione sisteme i tehnologije dr Biljana Stamatović, Pero Bogojevic Mirko Mijušković U globalizvanoj današnjici računari postaju bitan segment naših života i malo ko može zamisliti život bez računara. Gdje god da krenemo nailazimo na računare (banke, autobuske stanice, biblioteke, univerzitete, bioskope itd). Budući da se ti isti računari koriste na svakom polju, za nas važno pitanje predstavlja izgradnja i razumijevanje kompjuterizovanih sistema na efikasan način. Izgradnja takvih sistema nije lak proces, i zahtjeva određeno znanje i određene sposobnosti koje prate proceduru izrade bilo kog informacionog sistema. Svako ko je dio sve veće industrije informacionih tehnologija mora da teži shvatanju procesa razvoja informacionih sistema, jer su oni od velikog značaja. To je jedan od razloga što je studentima skrenuta pažnja na značaj Analize i Dizajna Informacionih Sistema. Analiza, dizajn i razvoj informacionih sistema zahtjeva odgovore na nekoliko osnovnih pitanja. * Šta je sistem ? * Koje elemente sadrži taj sistem ? * Kakva je uloga sistema u Organizaciji korisnika ? * Šta je cilj tog sistema ? Na ova temeljna pitanja je često teško odgovoriti. Ukoliko ne znamo da opišemo sistem, veliki izazov je pred nama. Šta je sistem ? Primjeri sistema: * Solarni sistem * Strujni sistem * Transportni sistem *......

Words: 1832 - Pages: 8

Analiza Mediului de Marketing Al Metro Ag

...7000 de milioane de dolari. Obiectivele firmei vizează: ( Ocuparea poziţiei de leader în următorii trei ani prin creşterea cotei de piaţă de la 40% la 65%. ( Introduce anuală a cinci tipuri noi de produse, mărci proprii. ( Îmbunătăţirea ratei profitului cu 10% în următorii trei ani. ( Alocarea unui buget de 1% din cifra de afaceri pentru susţinerea programelor locale şi actelor de caritate. Auditul extern al firmei O etapă deosebit de importantă a procesului planificării de marketing este desfăşurarea auditului intern şi extern, pe baza cărora se realizează analiza de tip SWOT. Definirea obiectivelor şi elaborarea unor strategii de marketing adecvate presupun desfăşurarea prealabilă a unui astfel de audit. În esenţă, auditul de marketing constă în specificarea, culegerea, măsurarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor referitoare la mediul extern şi intern al organizaţiei, cu scopul de a identifica punctele forte şi slăbiciunile firmei, oportunităţile şi riscurile specifice mediului extern şi de a fundamenta obiectivele de marketing ale evoluţiei viitoare ale organizaţiei. Evoluţia firmei METRO Cash&Carry este marcată, în prezent, de amplificarea interdependenţelor cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea; expresia acestei evoluţii o reprezintă accentuarea caracterului deschis al organizaţiei concepute ca sistem, reflectat atât pe planul “intrărilor”, factori de producţie şi......

Words: 11369 - Pages: 46

Analiza Financiara Bringham Huston

...82 Part 2 Fundamental Concepts in Financial Management Table IC 3-3 Statement of Stockholders’ Equity, 2008 COMMON STOCK Shares Amount $460,000 Retained Earnings $ 203,768 (160,176) (11,000) (171,176) $ 32,592 Total Stockholders’ Equity $663,768 Balances, 12/31/07 2008 Net Income Cash Dividends Addition (Subtraction) to Retained Earnings Balances, 12/31/08 100,000 100,000 $460,000 (171,176) $492,592 Table IC 3-4 Statement of Cash Flows, 2008 ($160,176) 116,960 378,560 353,600 (280,960) (572,160) ($164,176) Operating Activities Net income Depreciation and amortization Increase in accounts payable Increase in accruals Increase in accounts receivable Increase in inventories Net cash provided by operating activities Long-Term Investing Activities Additions to property, plant, and equipment Net cash used in investing activities Financing Activities Increase in notes payable Increase in long-term debt Payment of cash dividends Net cash provided by financing activities Summary Net decrease in cash Cash at beginning of year Cash at end of year ($711,950) ($711,950) $436,808 400,000 (11,000) $825,808 ($ 50,318) 57,600 $ 7,282 Chapter 3 Financial Statements, Cash Flow, and Taxes 83 Access the Thomson ONE problems through the CengageNOW™ web site. Use the Thomson ONE—Business School Edition online database to answer this chapter’s questions. Exploring Starbucks’ Financial Statements Over the past decade, Starbucks coffee shops have......

Words: 20517 - Pages: 83

Analiza Pietei Virtuale a Transporturilor îN RomâNia

...Tăut Adelina-Georgia Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România ________________________________________________________________________ UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE LUCRARE DE LICEN Ă Coordonator ştiin ific Prof.Dr.Radu-Adrian Mlesnita Lector Dr.Nicoleta Racol a-Paina Absolvent Tăut Adelina-Georgia 2008 1 Tăut Adelina-Georgia Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România ________________________________________________________________________ UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Sec ia Managementul Institu iilor Europene Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România Coordonator ştiin ific Prof.Dr.Radu-Adrian Mlesnita Lector Dr.Nicoleta Racol a-Paina Absolvent Tăut Adelina-Georgia Cluj-Napoca 2008 2 Tăut Adelina-Georgia Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România ________________________________________________________________________ Cuprins Introducere ........................................................................................pag.3 I. Capitolul 1. Introducere în teoria pie ei virtuale 1.1. Pia a virtuală ....................................................................pag. 4-10 1.2. Pia a virtuală a transporturilor..........................................pag.10-34 a) Transport rutier..............................................................pag.14-19 b) Transport feroviar...............

Words: 19587 - Pages: 79

Analiza

...in urmatorii 3 ani, si, angajarea mai multor persoane in momentul extinderii; - plata salariatiilor sa se realizeze proportional cu contributia lor. JOB CLUB OCNA MURES 4 Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114 4. Definirea pietei Din punct de vedere al analizei pietei, am efectuat o analiza primara, in cadrul careia am facut investigatii privind preturile practicate de concurenti pentru organizarea diverselor evenimente, pentru a ne putea stabilii ofertele proprii. Piata noastra de desfacere este reprezentata de orasul Sebes.Acesta are o populatie de aproximativ 20.000 locuitori. Sa presupunem ca piata noastra tinta este de 20% din marimea pietei totale, adica aproximativ 4.000 potentiali clienti. Clientii Firma intentioneaza sa isi atraga clientii prin oferirea unor servicii de calitate, cu promptitudine si preturi accesibile. Clientii nostri sunt atat persoane fizice cu venituri peste medie, cat si persoane juridice. Suntem siguri ca impactul activitatii firmei va fi maxim, deoarece in cadrul clientelei......

Words: 5025 - Pages: 21

Analiza I Dizajn

...JAVA – PRIRUČNIK ZA PROGRAMIRANJE Da biste pisali i izvršavali Java programe, potreban vam je Java Software Development Kit (Java SDK). To je besplatan proizvod koji možete preuzeti preko Interneta. To jednostavno znači da ćete iskopirati tzv. instalacionu datoteku na svoj računar, pokrenuti instalaciju i zatim početi sa radom. Ovaj proizvod možete naći na adresi http://java.sun.com. Proces pravljenja i izvršavanja Java programa ima tri jasno razdvojene etape: • Pisanje programa • Kompajliranje (prevođenje) programa (generiše se datoteka koju računar može da razume) • Izvršavanje programa. Za sada, ne brinite se mnogo oko toga šta se tačno dešava u svakoj od ovih etapa. Jedan od načina da kompletirate ove tri etape je da prvo pišete program koristeći neki osnovni editor teksta i snimite dobijeni tekst u datoteku. Potom, etape kompajliranja i izvršavanja mogu se obaviti kucajući u komandnoj liniji posebnih komandi predviđenih za te etape. Mali broj Java programera piše programe na taj način. Skoro svi programeri razvijaju svoje programe koristeći tzv. Integrisano razvojno okruženje (Integrated Development Environment – IDE). Postoji više IDE proizvoda za razvoj Java programa., neki su veoma složeni, a neki veoma prosti. Mi ćemo koristiti verziju koja je besplatna. Radi se o kruženju koje se naziva JCreator. Radi se o interfejsu koji se lako koristi a može besplatno (verzija Lite) da se preuzme preko Interneta. Preporučujem da koristite ovaj softver......

Words: 19482 - Pages: 78