Boekverslag

In: Other Topics

Submitted By maxim6
Words 1469
Pages 6
boek
Boekverslag 2 Door: Maxim van Oort
Klas: H4a

1) Auteur: Vonne van der Meer Titel: Take 7 Eerste uitgave: 30 maart 2007 Aantal bladzijdes: 141 Ik had het boek uit in de vakantie op 5 mei 2011

2) De belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal zijn:
1. Lars komt op het idee om in het verlaten dorpje Los Baños de Calderón, samen met zijn vrienden, een nepfilm te maken.
2. De burgermeester vertelt de verhalen over zijn dorp en hoe het was. Ook probeert hij Lars te verlijden om de film in zijn dorpje te maken. (de burgermeester weet niet dat de film nep is)
3. Het dorp komt tot leven dankzij de film. De inwoners geloven weer in de handel en het werk waarmee ze hun brood kunnen verdienen. De toeristen beginnen weer het dorp te bezoeken, zo ook het zwavelbad waar het dorp om bekend staat.
4. Het uit niets verdwijnen van Lars en zijn filmploeg. Ze hebben niks van zich laten horen en zelf na een half jaar is de rekening van het hotel, waar ze verbleven, nog steeds niet betaalt.

3a) De titel Take 7 is gekozen door de auteur omdat er in het verhaal een (nep)film wordt gemaakt en in films gaan de scènes soms niet goed en moeten ze over gedaan worden. In dit verhaal komt er zo’n filmbordje in voor dat er een scene 7 keer is overgedaan. Vandaar Take 7.
b) Ik vind deze titel niet zo heel goed gekozen omdat je niet gelijk het beeld van het verhaal voor je hebt. Je weet bijvoorbeeld niet dat je met een nepfilm te maken hebt als je de titel leest maar je weet dat het over filmen gaat. Er hat bijvoorbeeld ook gekozen kunne worden voor de titel take 2 omdat je dan een beter beeld krijgt over dat de scènes meerder keren moet worden over gedaan. Je doet het voor de 2de keer, vandaar take 2.

4) De hoofdpersoon is de Deense barman Lars. Hij is vijfendertig jaar oud en Lars heeft blauwe ogen en zijn haar is halflang en blond. Hij is al jarenlang…...

Similar Documents

Lord of the Flies

...volgende ochtend een gesprek plaatsvind tussen Jack en Ralph, loopt dit uit tot een gevecht. Nadat Ralph | |het bos in is gevlucht, wordt de tweeling gevangengenomen en gaat Piggy door een van een heuvel afgerolde steen dood. De dag erna moet | |Ralph vluchten voor de dood, want ze willen hem namelijk vermoorden. Vlak voor dat Ralph wil opgeven, ziet hij een officier staan. Ze | |zijn gered en iedereen barst in tranen uit. | C Vorm Beschrijf voor alle onderstaande punten zo objectief mogelijk hoe het werk is geschreven en waaruit dat blijkt. Het zijn objectieve punten over de manier waarop het werk geschreven is. Gebruik het document ‘Boekverslag - extra informatie en literaire begrippen’ om te lezen hoe je onderstaande punten uit moet werken. | | |Uitwerking | |1 |verhaallijn(en) |Het boek is simpel geschreven, zonder bijkomst van nieuwe personen, plaatsen of | | | |verhaallijnen. Het gaat vanuit het oogpunt van Ralph | |2 |gebruik van tijdsvolgorde |Dit verhaal verloopt chronologisch. Van het begint tot het einde zijn er geen echte | | | |flashback, maar er zijn......

Words: 1574 - Pages: 7

Sefffie

...Verwerkingsopdracht Boek.   Deze opdracht bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Naam, Klas en datum van inlevering. 2. titel en schrijver van het boek. 3. verwerkingsopdracht (2 stuks, te kiezen uit onderstaande lijst) 4. boekverslag. Je kunt hiervoor dezelfde punten als bij Nederlands gebruiken. (Deze punten tref je hieronder nogmaals aan.) Lever je werk in via teletop in 1 document. Noem je document boek-naam-klas. Dus bijv. Boek-henk-h4q.   Verwerkingsopdrachten: In verwerkingsopdrachten laat je zien hoe het lezen van het boek jouw kijk op de schrijver of het onderwerp heeft beïnvloed en wat je ervan hebt geleerd. Vervolgens lezen we graag wat jij zelf van dit boek vond.   1. Kies een van de hoofdpersonen uit je boek. Houd een diepte-interview met deze persoon waarbij je vraagt naar motieven e.d. voor zijn/haar gedrag. Schrijf vragen en antwoorden zodanig uit in een A4'tje alsof het een verslag van een echt interview was. 2. Maak een top drie van de mooiste of de beste fragmenten uit je boek. Licht je top drie toe in een A4'tje. 3. Jouw boek is (misschien) ooit al eens verfilmd. Maak van wat jij het belangrijkste hoofdstuk van het boek vindt een filmscript. Geef daarbij zoveel mogelijk aanwijzingen voor de cameraman/vrouw. 4. Maak duidelijk wat de gevolgen voor dit verhaal zouden zijn als het zich op een andere plaats zou afspelen. 5. Schrijf een door jou gekozen gedeelte van het verhaal vanuit een ander vertelperspectief....

Words: 457 - Pages: 2

Bad Ass Upload

...[pic] Boekverslag ‘Joe Speedboot’ Rik Baken H5D Algemeen Auteur: Tommy Wieringa Titel: Joe Speedboot Druk: Eerste Uitgever: De Bezige Bij, Amsterdam, 2005 Jaar van eerste druk: 2005 Aantal pagina’s: 316 Motto Het motto van de roman luidt: “Er wordt gezegd dat de samoerai een tweevoudige Weg heeft van het penseel en het zwaard.” (Miyamoto Mushashi) Het motto keert ook terug in de twee grote delen van de roman: Penseel en Zwaard. Fransje Hermans is een grote bewonderaar van de samoerai en hij leest het boek van Miyamato Mishashi. Hij haalt diverse citaten aan uit het boek van de oude samoeraistrijder. Deze samoeraistrijder heeft in zijn leven geen enkel gevecht verloren.  In het deel Penseel tekent verteller Fransje alle gebeurtenissen in het dorp zo goed mogelijk op in de hoop er later profijt van te hebben. Hij wilde chroniqueur van zijn geboortedorp worden. Zijn droomvriendin PJ vraagt een keer of ze zijn dagboeken mag lezen: er is een hele wand vol met schriften in zijn kamer. Na de desillusie voor Tommy aan het eind van dit deel gaat hij in deel II de weg van het Zwaard op. Hij beschrijft geen gebeurtenissen meer op in zijn dagboeken, maar gaat zich als armworstelaar (de strijd,) ontwikkelen: de tweede weg van de samoerai: die van het zwaard. Genre  Zowel in de achterflaptekst als in de verschenen recensies wordt Joe Speedboot een ontwikkelingsroman genoemd. In dit soort romans wordt meestal de ontwikkeling van een hoofdfiguur in zijn jeugd of...

Words: 4167 - Pages: 17

Boekverslag Multatuli

...Jesse Faber V6C Titelbeschrijving Harry Mulisch, Ontdekking van de hemel, de bezige bij Amsterdam, 1e druk 1992 , 901 bladzijden De eerste reactie achteraf. |niet |een beetje|Erg| Spannend||x|| Meeslepend| | |x| Ontroerend|| x|| Grappig|x| | | Realistisch| |x|| Fantasierijk|| | x| Interessant|| |x| Origineel| | |x| Goed te begrijpen| |x|| Optimistisch|| x| | Goed geschreven| || x| · Dit werk heeft mij aan het denken gezet. nee/ ja over. Alle aspecten van het leven, omdat het een combinatie is van: religie, vriendschap, historie · Dit werk spreekt mij wel/niet aan, omdat het een goed verhaal is met tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen en prachtige dialogen. Zes aandachtspunten 1 Aandachtspunt: Structuur Reden van mijn keuze: Het boek heeft een opvallende structuur. Het boek begint met een proloog en eindigt met een epiloog. Het boek is volledig chronologisch verteld met uitzondering van de intermezzo's van de engelen en hun chef. De titel's van het hoodstukken vallen ook op, na het hoofdstuk snap je de titel en de titel dan vaak in een woord de strekking van het hoofdstuk weer. Het opvallende aspect zit hem in de stukjes die worden verteld door de engelen.Hierin wordt al aagegevn waar het verhaal op uit draait.Zo komt bijvoorbeeld in het proloog al aan bod dat ze een nieuwe messias willen creeren.Zoals ook wordt aangegeven op bladzijde 9 "Dat wij in ons Oneindige Licht een Vonk hebben voor elke mogelijke combinatie van......

Words: 3511 - Pages: 15