Deglobalizare

In: Other Topics

Submitted By adyna21
Words 5279
Pages 22
PROIECT LA ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Profesor titular: Realizat de:

CUPRINS

1.Cartea de vizită a firmei 3
2. Analiza poziţiei financiare pe baza bilanţului contabil – analiza echilibrului financiar 5
2.1 Analiza fondului de rulment 5
2.2 Analiza necesarului de fond de rulment 7
2.3 Analiza trezoreriei nete 8
Analiza ratelor de acoperire financiară 8
Analiza lichidităţii întreprinderii....................................................................................................11
Analiza solvabilităţii întreprinderii.................................................................................................18 3. Analiza performanţelor economico – financiare.....................................................................................23
3.1 Analiza soldurilor intermediare de gestiune..........................................................................................23
Concluzii......................................................................................................................................................27

1.Cartea de vizită a firmei
CEPROHART SA BRAILA
SC CEPROHART SA reprezintă Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru industria de Celuloză şi Hârtie din România înfiinţat în anul 1956.
În perioada 1948-1956, sectorul de celuloză și hârtie a aparținut administrativ de Ministerul Industriei Lemnului (MILCH din 1952 pânș în 1956). La înființare, acest minister a organizat cercetarea de profil în cadrul ICEIL (Institul de cercetare pentru industria lemnului), iar activitatea de proiectare în cadrul IPROL (Institut de proiectare pentru industria lemnului).
Activitatea de consultanță pentru obiectivele de investiții realizate în perioada…...

Similar Documents