First Filipino

In: Historical Events

Submitted By nina2abbey
Words 203166
Pages 813
THE FIRST FILIPINO

Republie of the Philippines Department of Education & Culture NATIONAL HISTORICAL COMMISSION Manila FERDINAND E. MARCOS President Republic of the Philippines JUAN L. MANUEL Secretary of Education & Culture ESTEBAN A. DE OCAMPO Chairman DOMINGO ABELLA Member HORACIO DE LA COSTA, S. J. Member GODOFREDO L. ALCASID Ex-Oficio Member TEODORO A. AGONCILLO Member EMILIO AGUILAR CRUZ Member SERAFIN D. QUIASON Ex-Oficio Member

FLORDELIZA K. MILITANTE Exccutive Director RAMON G. CONCEPCION Chief, Administrative Division BELEN V. FORTU Chief, Budget & Fiscal Division JOSE C. DAYRIT Chief, Research & Publications Division AVELINA M. CASTAÑEDA Chief, Special & Commemorative Events Division ROSAURO G. UNTIVERO Historical Researcher & Editor

EULOGIO M. LEAÑO Chief Historical Writer-Translator & Publications Officer

GENEROSO M. ILANO Auditor

JOSE RIZAL (1861-1896)

THE FIRST FILIPINO
A Biography of José Rizal

by LEÓN Ma. GUERRERO with an introduction by CARLOS QUI R INO

( Awarded First Prize in the Rizal Biography Contest held under the auspices of the José Rizal National Centennial Commission in 1961)

NATIONAL HISTORICAL COMMISSION Manila

1974

First Printing 1963 Second Printing 1965 Third Printing 1969 Fourth Printing 1971 Fifth Printing 1974

This Book is dedicated by the Author to the other Filipinos

Speak of me as I am; nothing extenuate, Nor set down aught in malice, Shakespeare:

°the/Lo.

Paint my picture truly like me, and not flatter me at all ; but remark all those roughnesses, pimples, warts, and everything as you see me. — Oliver Cromwell.

Report me and my cause aright. The rest is silence. Shakespeare : OTHELLO

PREFACE Like most Filipinos I was told about Rizal as a child, and to me, like to most, he remained only a name. In school I learned only that he had died for our country, shot by the Spaniards. I read his two novels in…...

Similar Documents

Filipino

...Compact(Sanduguan atSpolarium.Dahil sa mga larawan iguhit niya, si juan ay pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Noong 1896,siya at ang kapatid na si Antonio Luna ay hinuli at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi sila ng katipunan. Taong 1897,si juan ay pinalaya at agad na nagbalik sa espanya uparing lakarin ang paglaya ng kaniyang kapatid na si Antonio. Matapos niyang maglakbay sa ibat ibang lugar sa silangan,inabot siya ng matinding karamdaman na kumitil sa kaniyang bhay noong ika-7 ng disyembre ,taong 1899. ANDRES BONIFACIO (1863-1897) PROJECT IN REASEARCH NAME:Patricia Nicole A. Pato Date:August 29,2012 Sec&Gr:7-Nitrogen Teacher:Mrs.Revere Proyekto Sa Filipino NAME:Patricia Nicole Pato Date:August 29,2012 Sec&Gr:7-Nitrogen Guro:Bb.Blanco...

Words: 267 - Pages: 2

Filipino Arts

...on a very unknown ground when a couple of years back, they have just recently opened the first McDonald’s store that can hold a maximum capacity of 700 people in the capital of the largest country by landmass, Russia. The Chinese have spread the famous stamping, “Made in China” all over almost everything that you can see at home, school, office, just everywhere. But do not count this pearl of the orient out; The Philippines has a wide array of tradition. They go back to centuries ago when the culture was still untapped. They are very well representing the richness of this Island. As time passed, a number of things changed. What once was untapped culture suddenly changed little by little. The Philippines was influenced because of trading and the occupation of the foreigners through food, clothing, buildings, weapons, and dance. I could go on just telling how much change our country has gone through. Some say it is negative since we have forgotten our own culture but for others, it has created progress for the Philippines. A national artist worthy to be talked about is Carlos “Botong” Francisco. Have you ever wondered how dragging it would be to study passed events from our history if there were no pictures? From Angono, Rizal, Francisco was a most distinguished practitioner of mural painting for many decades and best known for his historical pieces. He was one of the first Filipino modernists along with Galo Ocampo and Victorio C. Edades who broke away from Fernando......

Words: 1303 - Pages: 6

Filipino

...Kabanata III - Kalikasan ng Wikang Filipino A. Kalikasan at Istraktura ng Wikang Filipino Bilang Panimulang pagkilala sa istruktura ng isang wika, mahalagang maging pamilyar sa taglay nitong ponolohiya o palatunugan , agham ng mga tunog sa isang wika, kasama ang pag-aaral ng histori at mga teorya ng mga pagbabago ng tunog sa isang partikular na wikab o isa dalawa o hiit pang magkakaugnay na mga wika (Webster,1990). B. Ponolohiya Ang ponema ay tumutukoy sa mga makahulugang tunog ng isang wika. Ang makaagham na pag-aaral nito ay tinatawag namang ponolohiya. Bawat wika sa daigdig ay binubuo ng set ng mga tunog na may kani-kaniyang dami o bilang. . Bigkasin ang ss na may magkaibang tunog: a. Dumating na ang Pangulo b. Dumating na ang Pangulo ? c. Ako. d. Ako ? Bigkasin ang ss. Lagyan ng diinang nakasulat sa malaking titik: a. TUbo vs. tuBO b. PIto vs piTO c. SAya vs saYA d. MagsaSAka vs magsasaKA Bigkasin din ang mga ss. Huminto naman kapag nakita ang #: a. Hindi puti# b. Hindi# puti# c. si Mark Anthony# at ako# d. Si Mark# Anthony# at ako# e. Kuya# Germs... f. kuya Germs#... g. Doc# Juan Paulo# ang aking pangalan# h. Doc Juan# paulo ang aking pangalan# i. Doc Juan Paulo# ang aking pangalan# j. Hindi# ako ang may kasalanan# k. Hindi ako# ang m,ay kasalanan# C.Morpolohiya Tumutukoy ang morpolohiya sa makaagham na pag-aaral ng mga makabuluhang yunit ng isang salita o morpema. Ang morpema ay maaring isang ponema. halimbawa nito......

Words: 970 - Pages: 4

The Miseducation of the Filipino

... Prof. Villar REACTION PAPER The Miseducation of the Filipino By Prof. Renato Constantino On the content, it’s really not a waste of time reading the article, you will learn not only new vocabulary but also your eyes will be opened to a fact that has long existed in which our eyes are just so blinded to see, because we are just so pre-occupied with the idea that the Americans are totally of help. But then again, we must remember that the world is created with symmetry, that in every evil, there’s goodness, and that in the presence of advantage, there’s a disadvantage. According to the article, it seems that foreigners, especially the Americans influence us in different ways. They sway us in terms of speech, sense of style and clothing, food we eat, the movies we watch and even how we think and decide. And for that, I can say that our minds are somewhat manipulated by the Western culture and thus, we think and act as if we were like them. I agree with Renato Constantino's statement in which I would quote "Education is a vital weapon of people striving for economic emancipation, political independence and cultural renaissance." One must be aware of the country's problems, understand the solution and be caring and courageous enough to work and sacrifice for our country's salvation. We Filipinos must work hand in hand to achieve one goal. Compared to US, our country is still in the process of improvisation or...

Words: 845 - Pages: 4

Filipino

...ang panganay na si Jules na isang kabataang aktibista na sumapi sa rebeldeng New People's Army (NPA) at pagkatapos ay naging bilanggong pulitikal; si Gani na sa batang edad ay nakabuntis ng babae; si Em na isang manunulat na naghahanap ng pagkakakilanlan sa sarili; si Jason na naging biktima ng salvaging at si Bingo na maaga pa'y nagmamasid na sa mga nangyayari. Sa Dekada '70, mababakas ng mambabasa ang tala ng mga aktuwal na kuwento ng panunupil at karahasan ng mga militar sa mga inosenteng sibilyang nasasangkot sa digmaan, mga paglabag sa karapatang pantao, iba't ibang mukha ng karukhaan at pagsasamantala sa aping mamamayan, at ang walang humpay na paglaban ng mamamayan sa diktadurya sa panahon ng batas militar. Sa paggamit ng awtor ng first person point of view sa kuwento, kapansin-pansin ang hilig ni Amanda na kausapin ang sarili o mind-chatter hinggil sa papel niya sa asawa't mga anak at sa mga usaping bumabagabag sa kanya. Sa pagkatuto niya kay Jules, nakakapaghayag siya ng tungkol sa mga nangyayari "dahil di na ako limitado sa mga bagay lang na may kinalaman sa pampabata't pampaganda, pagdiriwang at mga kaburgisan," wika nga ni Amanda. Hindi tipikal na babae si Amanda, bagkus, isang tao na may likas na kamalayan sa mga pangyayaring kinasasangkutan ng mas malawak na bilang ng mamamayan (na unti-unti niyang natutuklasan) at di nagpapasupil sa limitasyon ng litanya ng asawa na, "Well honey, it's a man's world." Isang mahalagang tauhan sa akda si Jules, isang kabataang......

Words: 1418 - Pages: 6

Filipino

...”ANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA MAG-AARAL NG ACLC COLLEGE OF APALIT PARTIKULAR SA DEPARTAMENTO NG BSIT” Ipinasa nina: De Leon, Kitt Idelle Y. Ramos, Ricel A. Sumalinog, Decerie G. ACT12D Ipinasa kay: Mr. Robert Lovendino Instruktor PAUNANG SALITA Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito pinamagatang ”ANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA MAG-AARAL NG ACLC COLLEGE OF APALIT PARTIKULAR SA DEPARTAMENTO NG BSIT” ay inihanda at hinarap ng mananaliksik mula sa sekyon ACT12D ACLC College of Apalit. Inaasahan naming na ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga estudyanteng sangkot sa isinagawa naming pag-aaral, at inaasahan din namen na naisagawa namen ng maayos ang aming tungkulin bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. PASASALAMAT Buong-puso naming pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo ng pamanahong-papel na ito, ang aming minamahal na guro sa Filipino Ginoong Robert Lovendino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at maisagawa ng wasto an gaming pananaliksik; sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aming pinagkuhanan ng mahahalagang impormasyon sa mga kabanata ng pamanahong papel na ito,- sa mga responsente, sa makatotohanang pagsagot, at pagpapakita......

Words: 4342 - Pages: 18

Filipino

...Portfolio sa Filipino 2 Name: Yr. / sec.: Prof: Yunit IV Talumpati * Ang talumpati ay isang maayos na pagpapahayag ng kaisipan sa paraang pasalita. Ang layunin nito ay makapagharap o makapaglahad ng patakaran o simulain o dili kaya ay makapang-akit ng nakikinig tungo sa isang kapasyahan. Naglalayon itong mapakilos ang mga nakikinig sa isang simulain o adhikain. Ang Talumpati ay binibigkas sa harap ng mga tapakinig, maaaring sa isang kapulungan. * Iba’t ibang uri ng Talumpati: 1. Impromptu – ito ay biglaang talumpati na binibigkas pamamaraan na maaaring gamiting gabay sa pagbigkas ng biglaang talumpati. Ibinibigay rito ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. 2. Isinaulong talumpati – sa bahaging ito ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati. Samakatwid, may paghahanda na sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin ang talumpati. 3. Pagbasa ng papel sa panayam o kumperensya- makikita sa bahaging ito ang kasanayan sa pagsulat ng papel na babasahin sa kumperensya. Ang pag-oorganisa ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas/kongklusyon ay dapat na magkakaugnay at may kaisahan. Parte ng talumpati A. Panimula * pagbati * pagbukas ng paksa B. Paglalahad * ipaliwanag ang paksa C. Paninindigan * mga ebidensiya ng nagtatalumpati D. Pamimitawan * pangwakas na bati Mga kasangkapan ng tagapagsalita o mananalumpati 1. Tinig ...

Words: 2105 - Pages: 9

Miseducation of Filipinos

...about the history and relationship between the Americans and the Filipinos upon reading this paper. It is quite intriguing what the main reasons really were for Americans in taking power over the Philippines. Was it for the good of the Filipinos or the Americans’ good? Whatever it was, they succeeded in almost every aspect of conquering the land because they knew the most effective way to subjugate the minds is by controlling their education. They created a new generation of good colonials, the “unFilipino” Filipinos. The indigenous ways of life of Filipinos had been changed to the American way of life. The Americans insisted on creating a “carbon-copy” of themselves in Filipinos through the imposition of their language in their education. I went to elementary and high school in the Philippines, and I know for a fact they used both English and Tagalog as the media of teaching. In the long run, I think this resulted in both positive and negative ways — positively, because I was uprooted to the U.S. and I was able to communicate with others, and negatively, because as I have just realized, I feel the “impediment” in my thought process because I cannot think consistently in one language.  NATIONALISM IN EDUCATION To have nationalism, Filipino must understand their Filipino culture on discipline, to have a unity in pursuing well-organized educational leaders that nationalism is important in education. Filipino must practice etiquette in education to pursue a goal. NEW......

Words: 292 - Pages: 2

Filipino

...FILIPINO BILANG WIKANG PAMBANSA INTRODUKSYON Ayon kay Barker at Barker, ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan nito ang ating kultura ar mgfa tradisyon. Maari raw mawala ang matatandang henerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika ay naibabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang mga sumunod at sumusunod pang henerasyon ay natututo o maaring matuto sa nakalipas na karanasan at sa gayo’y maiiwasan ang muling pagkakamali. Masasabi kung gayon na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayto sa mga aspektong intelektual, sikolohikal at kultura. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang kasaysayan n gating wikang pambanasang Filipino? KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Mahigit sa 7 000 mga isla ang bumubuo sa Pilipinas na may ibat-ibang wika na ayon kay McFarland ay may bilang na 109. Samantala, ayon naman kay Constantino, may higit sa 500 mga wika at dayalekto ang bansa batay na rin sa pagkakaroon ng ibat-ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na abg Pilipinas ay isang bansang may komplikadong sitwasyon linggwistikal. Binubuo ito ng ibat-ibang grupong etnolinggwistiko na pinapangunahan ng Cebuano, Tagalog, Ilokano, Hiligaynon, Bicolano, Samar-Leyte, Waray, Kapampangan at Pangasinense na ayon kay McFarland ay samasakop sa 90% ng kabuuang populasyon ng bansa kasama na ang Maranao. Ayon naman kay......

Words: 3854 - Pages: 16

Filipino

...PY 10 Filipino EP E D C O Modyul para sa Mag-aaral D Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng inyong mga puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. ng kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at Kagawaran ng Edukasyon sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, Republika ng Pilipinas kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015. EP E D C O PY Filipino – Ikasampung Baitang Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng......

Words: 47092 - Pages: 189

Miseducation of Filipinos

...The first thing that I would really like to comment about is the choice of vocabulary of the author. The author blatantly has a wide command of the English language. On the content, it’s really not a waste of time reading the article. Not only will you learn new vocabulary but also your eyes will be opened to a fact that has long existed in which our eyes are just so blinded to see, because we are just so pre-occupied with the idea that the Americans are totally of help. Reading Renato Constantino’s essay entitled “The Miseducation of the Filipinos” gives me an impression that there’s much more to what we see in these days about the educational system in the Philippines. There are many concepts presented by the author that has been taken for granted by the leaders, curriculum planners and other key players in the education system in the country. It is evident that no educator has come up with an educational system that is nationalist. The author emphasizes in the essay that the educational system is patterned in the American educational system which worked in the beginning. But in the end, after we gain our own independence, the context of the educational system no longer worked because it is good only for American framework. Filipinos were conquered by the Americans through education. Constantino reiterated that capturing the mind is the best means of conquest. Thus, Filipinos were educated by the Americans to become good colonials. Filipinos were taught to write, read,......

Words: 786 - Pages: 4

Miseducation of Filipinos

...democracy that through this tongue, the Filipinos would imbibe the American way of life which no distinction between rich and poor, which gives equal opportunities. English has created a barrier between monopolist of power and the people. English has become a status symbol while the native tongues look down. Because of their command of English, the mass has gotten used only half understanding what is said to them In English. They appreciate the sounds without knowing the sense. This is the barrier to democracy. Because of their language barrier, they are content to leave to their leaders. Impediments to thought A foreign language is an impediment to instruction. Instead of learning native tongue, a child has first to master and memorize its foreign tongue. A foreign tongue as a medium of instruction constitutes an impediment to learning and thinking. A student first has to master and construct new sounds, inflection, and sentence. The private sector Before WWII, public schools were superior to products of private schools in point of learning. Today, public schools are look down and only the poor send their children to these schools. 2 concomitant tendencies 1. commercialization of education 2. private owned and operated by foreigners Other: educational Media American films, comics, press services, fellowships in America have contributed almost total Americanization of our attitudes. Needed: Filipinos The education of the Filipino must be a Filipino Education. It must be......

Words: 288 - Pages: 2

Globalizing the Filipino

...GLOBALIZING THE FILIPINO A CRITICAL EVALUATION OF ANC’S THE WORLD TONIGHT News is newly received or noteworthy information, especially about recent or important events. It is something we check on every day. It relays information on different events that happen around the country and around the world. It can be delivered in many ways. Through print, or on the radio, or more recently, on social media. One medium of delivering news that I would like to focus on is television. Television is a system for transmitting visual images and sound that are reproduced on screens, chiefly used to broadcast programs for entertainment, information, and education. It has become a big part of people’s lives since the first television set was invented back in 1927. Television has become an avenue for people to be entertained and informed. In the Philippines, the popularity of television came around during the year 1946. Since then, many TV shows were born. Different types from those that simply entertain to those that educate. In the late 60’s news shows became more prominent with the premiere of the first two news programs in the country, Big News of Associated Broadcasting Company (now known as TV5) and The World Tonight of the ABS-CBN News Channel (ANC). Since then, Big News has stopped airing making The World Tonight the Philippines’ longest-running English newscast on television. The World Tonight is an English language late-night newscast and is the longest running multi-awarded......

Words: 1475 - Pages: 6

Filipino

...sa atin ay di bihayas magsalita nito, ngunit nararapat lamang na ito ay bigyang pansin nating mga mamamayang Pilipino. Ang Pilipinas ay ating sariling bayan, bayan na nilikha ng Dyos para sa ating lahat, nararapat itong ingatan, alagaan at maipagmalaki. Marapat muna nating pagaralan at bigyang tuon ang ating sariling wika, bago natin bigyang pansin ang wika ng iba’t ibang bansa bagkos ito ay sumasalamin sa ating pagmamahal at katapatan sa sariling bayan. Ang mga Pilipino ay tunay ngang kagilagilalas pagdating sa karunungan. Napapatunayan ito ng maraming magaaral di lamang rito sa Notre Dame of Greater Manila kundi maging sa iba pang mga paaralan. Ngunit ikaw, oo ikaw, alam mo ba sa sarili mo kung ano ang tunay na kahulugan ng wikang Filipino? Base sa iyong pagsusuri at nalalaman, maipagmamalaki mo nga ba ang iyong sariling wika? Marahil oo ang iyong sagot, tama ka! lahat tayo, partikyular na ang mga Pilipino, nararapat nating ipagmalaki ang Wikang ito. Para sa akin nararapat lamang ito dahil marami nang mga Pilipino ang naipakita ang kahusayan at naipagmamalaki ang Karunungan hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi maging sa iba’t ibang bansa, konsepto, at at kasaysayan. Bawat saloobin at bawat talento ay maituturing mong yaman sa iyong sarili, dahil sa konseptong iyon maipapakita mo na ang karunungan at kahusayan na iyong taglay, at ikaw, alam mo sa iyong sarili na kaya mo itong ipagmalaki dahil sa iyong kahusayan. Ikaw? Paano ka napunta sa iyong kinalalagyan ngayon?......

Words: 438 - Pages: 2

The Miseducation of Filipino

...THE MISEDUCATION OF THE FILIPINO  Prof. Renato Constantino, Journal of Contemporary Asia, Vol.1.,No.1 (1970) Education is a vital weapon of a people striving for economic emancipation, political independence and cultural renaissance. We are such a people. Philippine education therefore must produce Filipinos who are aware of their country's problems, who understand the basic solution to these problems, and who care enough to have courage to work and sacrifice for their country's salvation. Nationalism in Education In recent years, in various sectors of our society, there have been nationalist stirrings which were crystallized and articulated by the late Claro M. Recto, There were jealous demands for the recognition of Philippine sovereignty on the Bases question. There were appeals for the correction of the iniquitous economic relations between the Philippines and the United States. For a time, Filipino businessmen and industrialists rallied around the banner of the FILIPINO FIRST policy, and various scholars and economists proposed economic emancipation as an intermediate goal for the nation. In the field of art, there have been signs of a new appreciation for our own culture. Indeed, there has been much nationalist activity in many areas of endeavor, but we have yet to hear of a wellorganized campaign on the part of our educational leaders for nationalism in education. Although most of our educators are engaged in the lively debate on techniques and tools for...

Words: 8020 - Pages: 33