Is Vipi

In: Science

Submitted By Rowdis
Words 2257
Pages 10
Unit 5: Hepatic/Pancreatic Dysfunction

* Functions of the liver * Metabolism of carbohydrates * Glucose energy * Dysfunction = fatigue * Metabolism of proteins * Proteins muscle * Dysfunction: weak, tired, fatigue, lethargic * Metabolism of fats * Dysfunction: atherosclerosis/ N&V * Production of bile: helps metabolize fats * Synthesis of blood clotting factors * Dysfunction: increased risk for bleeding * Blood storage: holds 400 ml – loss of blood and will put into system * Filters blood: decrease infections – remove bacteria from system * Metabolism of medications * Dysfunction: can’t metabolize and get hepatotoxicity

* Hepatitis A * Transmission: Fecal-oral route * Wash veggies b/c migrant workers use fields as bathrooms * Occurrence * Poor hygiene * Improper handling of food * Poor sanitation * Foods or water in third world country * Risk Factors * Close personal contact/ handling feces contaminated waste * Animal workers/handlers from endemic areas * Handling food * Day care center workers * Seafood – clams & muscles * Natural Course * Does not progress to chronic state * Symptoms resolve on their own * Treatment : None * Vaccine * International travelers * Military personnel * High risk individuals * Peace core

Hepatitis B and C * Transmission * Contact with contaminated body fluids * Risk/Occurrence * IV substance abusers * Blood transfusions…...

Similar Documents

Azimio La Arusha

...badala ya fedha zetu wenyewe. Ni ujinga kwa sababu mbili. Kwanza, hatuwezi kuzipata. Ni kweli kwamba zipo nchi ambazo zaweza na zapenda kutusaidia. Lakini hakuna nchi moja duniani ambayo iko tayari kutupa misaada au mikopo au kuja kujenga viwanda katika nchi yetu kutimiza shabaha zake zote za maendeleo. Nchi zenye dhiki ni nyingi sana duniani. Na hata kama nchi zote zenye neema zingekubali kuzisaidia nchi zenye dhiki, bado ingekuwa msaada huo hautoshi. Lakini nchi zenye neema hazitakubali. Hata katika nchi ile ile, matajiri huwa hawatoi fedha zao kwa hiari ili zisaidie Serikali kuondoa dhiki. Njia ya kuzipata fedha za matajiri ili zisaidie umma ni kuwatoza kodi wakipenda wasipende. Hata hivyo huwa hazitoshi. Ndiyo 15 maana japo tungewakamua vipi wnanachi na wakazi wa Tanzania, matajiri na maskini, hatuwezi kupata fedha za kutosha kutimiza mipango yetu ya maendeleo. Wala duniani hakuna Serikali ambayo yaweza kuyatoza kodi mataifa yenye neema, yakipenda yasipende, ili kusaidia mataifa yenye dhiki. Serikali ya Dunia nzima. Hata hizo zisingelitosha. Hakuna Fedha ambazo nchi zenye neema hutoa huwa kwa wema wao, au hiari yao au kwa manufaa yao wenyewe. Haiwezekani basi, tupate fedha za ktuosha kwa njia hiyo. MISAADA NA MIKOPO VITAHATARISHA UHURU WETU Pili, japo kama tungeweza kuzipata; hivyo ndivyo tunavyotaka kweli? Kujitawala ni kujitegemea. Kujitawala kwa kweli hakuwezekani ikiwa Taifa moja linategemea misaada na mikopo ya Taifa jingine kwa maendeleo yake. Hata kama......

Words: 5604 - Pages: 23

A Study of Pregnant Women and Health Workers Knowledge on Malaria Prevention and Treatment Guidelines During Pregnancy

...Umezaa watoto wafu wangapi______________________ 16. Una watoto wangapi?_____________________________ Mahudhurio ya kliniki: 17. Hii ni mara ya ngapi kuhudhuria kliniki?_____________________ 18. Mimba yako ina miezi mingapi sasa?_______________________ 19. Umeanza kuhudhuria kliniki wakati ujauzito wako ukiwa una miezi mingapi? ___________________. 20. Unadhani ni muhimu kuhudhuria kliniki mapema? 67 d. Ndio e. Hapana f. Sijui 21. Kama jibu hapo juu ni ndio je, kuna faida gani ya mama mjamzito kuhudhuria kliniki mapema? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________ Uelewa wa mama mjamzito kuhusiana na malaria: 22. Ni vipi unajikinga na malaria hasa wakati wa ujauzito? a. b. c. d. e. f. Situmii kinga yeyote Natumia chandurua cha kawaida Natumia chandarua kilichowekewa dawa Nakunywa dawa za kujikinga na malaria Napuliza dawa ya kuua mbu ndani ya nyumba Njia nyingine, taja _______________________________ Uelewa wa mama mjamzito juu ya dawa zinazotumika kama kinga ya malaria wakati wa ujauzito: 23. Je unafahamu dawa yoyote inayotumika kama kinga ya malaria kwa ujauzito? a. Ndio b. Hapana c. Sijui 24. Tafadhali taja ______________________________________ 25. Je ni dozi ngapi hutumika wakati wa ujauzito? a. 1 b. 2 c. 3 na zaidi 26. Je ni vidonge vingapi humezwa kwa mara moja? 68 a. b. c. d. e. 1 2 3 4 Nyinginezo __________ 27. Hupewa ujauzito......

Words: 23638 - Pages: 95

Product Innovation

...they produed less Wiis and therefore didn't produce enought to meet the demand. The quality of the graphics was so bad that those who were most into gaming were disappointed and thus dissuaded to buy the product. . Opportunities Due to the high cost of the PlayStation 3 and the low cost of the Wii, they had a lot of opertunity to sell their consoles. They have opened gaming to several age groups and therefore opened more oppertunities for their future consoles and games. Threats The resession affected almost every market and the gaming industry isn't an exception. The Sony PlayStation and the Xbox 360 are it's main threats in the market. Many of the games can be pirated or downloaded, this reduces the profits. VIPI Analysis: VIPI Analysis consists of 4 Parts Value Analysis, Image Analysis, Process Analysis and Implementation Analysis. Each of these is in relation to the Nintendo Wii is discussed Hereunder. Value Analysis: Value can be perceived differently, it depends on whether it is the consumer or the producer and depends on the product at hand. The value of an object is defined as its worth or its desirability. As well as what benefit the consumer gains in terms of money or whether the product purchased has fulfilled the initially desired purpose. Value has different aspects that are related to it, they include a products design, its quality, the value it has to the consumers, whether it meets their needs and brings them satisfaction, the market......

Words: 1290 - Pages: 6