Kapatiran

In: Other Topics

Submitted By glordismyname
Words 3631
Pages 15
“KAPATIRAN”: The Reasons that Contributes to the Willingness of Students of University of the Philippines in Joining Fraternities

A thesis Proposal presented to the Faculty Members of the
UNIVERSITY OF CALOOCAN CITY
General San Miguel Street. Sangandaan, Caloocan City

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
BACHELOR OF SCIENCE IN PSYCHOLOGY

By:
Paalisbo, Gay Lord
Severino, Daisy ann
2012

TABLE OF CONTENTS

Title Page……………………………..…………………………………………………….

Approval Sheet…...................................................................................................................

Ackwoeledgement……………….…………………………………………………………. Chapter I

THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND Introduction…………………..………………………………………………

Background of the Study……………….……………….……………………

Statement of the Problem……………………….…………….……………….

Hypothesis………………………………………….…………….……………

Significance of the study……………..……………………………….……….

Scope and Limitations…………………………………………………….……

Conceptual and Theoretical Framework………………………….……………..

Definition of terms…………………………………………………..…………. Chapter II

REVIEW OF RELATED LITERATURE AND STUDIES

Related Foreign Literature……………………………………………………………….

Related Local Literature……………………………………………………………………

Related Studies……………………………………………………………………………

Chapter II

METHODOLOGY AND DATA GATHERING PROCEDURES

Research Design……………………………………………………………………………. Description of Respondent…………………………………………………………

Description of Instruments………………………………………………………….

Data Gathering Procedures…………………………………………………………

Statistical Treatment of Data……………………………………………………….

Chapter I
THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND
Introduction
This research study concern about the issue of the students among University of the Philippines in their willingness to…...

Similar Documents

Rh Bill

...is the research arm of International Planned Parenthood and that the latter is "the largest promoter of artificial birth control and abortion worldwide." At the Senate Hearings, it was shown that the major pro-RH groups openly promote abortions in the Philippines and are in favor of an abortion law. Opponents argue that new data thwarts the "myth" that contraception lowers abortions, including data published in 2011 in the scientific journal, Contraception, subtitled “an international reproductive health journal”. This stated that through a 10-year period, 1997 to 2007, the overall use of contraceptive methods increased from 49.1 percent to 79.9 percent, while the elective abortion rate increased from 5.52 to 11.49 per 1,000 women. Ang Kapatiran Party (AKP) in their Position Paper stated that "The Guttmacher Institute's own study in 2003 showed simultaneous increases both abortion rates and contraceptive use in the United States, Cuba, Denmark, Netherlands, Singapore, and South Korea."The AKP argues that "Since contraceptives will not reduce unplanned pregnancy, they will not reduce abortion rates either and may increase them."Opponents state that leaders of the abortion industry themselves have openly admitted the empirical link between contraception and abortion. Malcolm Potts, the first medical director of International Planned Parenthood: “As people turn to contraception, there will be a rise, not a fall, in the abortion rate.”Judith Bury, coordinator of Doctors for a......

Words: 5972 - Pages: 24

Rh Bill

...ideals and aspirations of the sovereign Filipino,” and it “cannot be implemented without exceeding the boundaries of government action, as established in the Constitution.” Imbong was accompanied and assisted by his mother, lawyer Jo Aurea Imbong, in filing the petition in the high court. His mother, a lawyer of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), is the “collaborating counsel” in the case. Speaking to reporters, Imbong said he did not consult any CBCP or Church officials when he drew up the petition, adding he wrote it on his own. But he said he informed the CBCP media office about the filing of the petition. Pro-Life official Imbong, secretary general of Pro-Life party-list group and a member of the Ang Kapatiran Party, said he expected other Catholic and prolife groups to file similar petitions. “We filed this on the first business day of the year because we want another chance to prove that this law should not be implemented as long as we have life, family and we respect our Constitution,” Imbong told reporters. He said the country needed to continue to respect the words of the 1987 Constitution, especially those about honoring life, family and spiritual morality—principles that he noted were absent from the reproductive health law.   Respect for life The Constitution upholds the “ideal of an unconditional respect for life and aspires for the establishment of policies that create opportunities to harness the economic potential of......

Words: 2517 - Pages: 11

Paper

...PANIMULA Tayo ay pumapasok sa paaralan upang may matutunan,masuklian ang paghihirap ng ating mga magulang,makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Pero sa pagpasok natin sa paaralan ay hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga kaibigan at mapabilang sa iba’t ibang grupo o organisasyon. Dalawa sa mga grupong sinasalihan ng mga estudyante ngayon ay ang fraternity at sorority. Ano nga ba ang fraternity at sorority? Ito ay isang samahan ng mga kabataan partikular sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang mga miyembro nito ay may tawagan na "sis" para sa mga kamyembrong babae at "bro" sa mga lalaki. Sa madaling salita, isinusulong nito ang sistemang "kapatiran". Ang organisasyong ito ay siyang nagsisilbing dungawan ng mga estudyanteng hinahanap ang pangangailangang hindi nakikita sa pamilya o kaya naman ay para mapawi ang kalungkotang nadarama na hindi kapiling ang pamilya. Ayon sa ibang tao, ito raw ay nakatutulong kapag ikaw ay nakapagtapos lalo na sa paghahanap ng trabaho. Napauunlad pa nito ang katangiang sosyal ng miyembro dahil sa mga itinatatag na pagtitipon at nadaragdagan ang bilang ng mga kaibigan, kakilala at kakampi. May mga fraternity na may magandang misyon, layunin at maging pananaw. Ngunit sa paglipas ng panahon nasisira ang mga imahe ng ibang mga grupo na may matinong hangarin dulot ng kawalang hiyaang ginagawa ng ibang fraternity lalo na pag ang chapters ay mga kabataan ang ka-brad. Mabuti nga bang sumali ang mga mag – aaral kung maraming mga......

Words: 706 - Pages: 3

Rizal

...at diyosa sa Bundok Olimpo sa kung sino kina Homer (Griyegong/Greek sumulat ng “Iliad” at “Odyssey”), Virgil (nagsulat sa Latin ng “Aeneid”) at Miguel de Cervantes (Kastilang nagsulat ng “Don Quijote de la Mancha”) ang pinakamahusay; nagwagi ito sa patimpalak/contest na inorganisa ng Liceo Artistico Literario de Manila para sa paggunita sa ika-400 taong kamatayan ni Cervantes 1880: Hinampas ng espada ng isang gwardya sibil; nagreklamo kay Gob. Hen. Primo de Rivera pero walang nangyari 1882: Nagpasyang sa ibang bansa na lang mag-aral dahil: 1. Di gaanong mahusay ang pagtuturo sa UST noon 2. May diskriminasyon sa UST; minamaliit ang mga Pilipino 3. Galit sa kanya ang mga Dominikano dahil sa pagtatatag niya ng Compañerismo (kapatiran/fraternity ng mga Pilipino) 4. Gusto niyang gamutin ang mata ng ina (mas maganda ang turo sa Europa) Mayo 1882: naglakbay papuntang Europa, mula sa Maynila Ruta mula Maynila (sa pamamagitan ng barko/ship): 1. Singapore 2. Colombo, Sri Lanka 3. Aden, Yemen 4. terminal sa Suez Canal (Ehipto/Egypt) 5. Italya 6. Pransya 7. Espanya (dumating: Hunyo 1882) Unang sinulat sa Europa: Sanaysay/essay na “Amor Patrio” (Pag-ibig sa Bayan o Love of Country); gumamit ng sagisag-panulat o pen name na Laong Laan (“matagal nang inalay”) isinalin sa Tagalog ni Marcelo H. del Pilar, na gumamit naman ng pen name na Dolores Manapat; lumabas sa “Diariong Tagalog” (unang dyaryong Tagalog sa Pilipinas) Nobyembre 1882: Pumasok...

Words: 3770 - Pages: 16

Set of Reflections on Filipino Culture, Nationalism, Economic Development, and Philippine Politics and Democracy

...several states. In the end, the civil war ended when the American people no longer say that the United States are a union of states, but rather they say the United States is a single and united nation. While in Great Britain, the Kingdoms of Scotland and England fought against each other, with a Scottish rebellion led by Sir William Wallace but eventually settled their differences for the benefit of the realm and the rest of Albion. If the United States can be able to unite the Federal Union and the Confederate States, and if the United Kingdom can unite the Kingdoms of England and Scotland, surely we Filipinos who know the concepts of “bayanihan,” “damayan,” and “kapatiran” can finally be able to bridge the gap separating the Christian and Muslim Filipinos. We Filipinos may be multicultural but we know “bayanihan”, “kapatiran”, and “pagtutulungan” in a strongest sense that cannot be mimicked by other nations. Reigniting the Fire for Undying Patriotism King Henry IV of England once said that: “Patriotism must be founded on great principles and supported by great virtue.” As such, after racing through the pages of the first set of readings, particularly the work of James Francis Warren narrating the story of slave-raiding Balangingi Samal of Sulu, the work of Hung, et.al.about the first human settlements of remote Oceania and all the readings on the second module about nationalism, made me reflect that the need to instill the principles of patriotism in the hearts and minds......

Words: 3529 - Pages: 15

Hash Tag: Yes to Fraternity, No to Hazing

...its foundation towards less sensible goals; and the growing parasites of the society inflicting students and youth. Well, these are the common perceptions we initially think of about the fraternity. This must be the NEGATIVE view of this so-called brotherhood but let’s try to peek in beyond its surface. Brotherhood, it’s the considered primary reason why a group of people entitled themselves to establish a fraternity. Fraternities actually ruled the world. From a continent reaching the other end of another continent, you can never deny the existence maybe not called as fraternity but a brotherhood that stands for something they would fight unto force just like any other. In Filipino term, brotherhood is the “kapatiran”. Never been an alien to our ears, this kapatiran is composed of men with common goals in which they protect and cultivate, and this purposely unites them. Fellows, let’s be historians in a minute and dig into our past. Dated during the Spanish colonial in our country, Filipinos formed Katipunn or Ang Kataastasang, Kagalanggalangang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK) in which they performed blood compact and sworn to free the Philippines from Spanish rule through revolution. They were the founding fathers of Katipunan like Andres Bonifacio and members of the La Liga Filipina, organized by Dr. Jose Rizal. See? These noble men whom we acknowledged as heroes were also engaged in a brotherhood and Philippines will not be a free and independent country that......

Words: 1033 - Pages: 5

Ayeahhh

...KABANATA I Introduksyon Ang kapatiran o fraternity ay nanggaling sa salitang Latin na frater na ang ibig sabihin ay brother. Ang kapatiran o fraternity ay isang kapatiran, bagama’t ang terminolohiya ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang pormal na organisasyon at minsan ay isang sekretong samahan. Ito ay isang organisadong samahan ng mga kalalakihan, isang kapatirang dedikado sa intelektuwal, pisikal o sosyal na debelopment ng mga miyembro nito. Ang katumbas nito sa mga kababaihan ay sorority, at ang samahang kinaaaniban ng kapwa babae at lalake ay tinatawag namang confraternity. Sa mga kolehiyo at pamantasan, ang mga fraternity ay mauuri bilang panlipunan, panlingkuran, propesyonal at honorary. Ang mga ito ay inoorganisa para sa maraming layunin. Ilan sa mga layuning ito ay may kaugnayan sa edukasyon o pag-aaral, trabaho, etika, etnisidad, relihiyon, politika, at minsan, krimen. Ano’t ano man ang layunin, makikilala ang isang fraternity sa pamamagitan ng mutual support ng mga miyembro nito. Bakgrawnd ng Pag-aaral Mauugat ang kasaysayan ng fraternity sa sinaunang Gresya at sinaunang Roma. May mga kahawig ding institusyong nabuo bago matapos ang panahong midyibal na tinawag na confraternities na samahang kaugnay ng simbahang Katoliko. May mga nabuo ring samahan ng mga mangangalakal na tinawag na guilds. Ang mga samahang ito ay kalaunang nag-ebolb bilang mga purong sekular na samahan. Dito sa Pilipinas, ang mga Espanyol at iba pang mananakop ay nagtatag ng ilang......

Words: 650 - Pages: 3

Ydf V, Utk7

...din ng pag-aaral na ito ang maaaring mga dahilan ng mga kabataan, at kung ano ang maaaring maging dulot nito sa bawat kabataang sumasapi sa fraternity sa murang edad. Nakatuon din ito sa pag-aaral ng edad, kasarian, antas ng pinag-aralan at laki ng pamilya ng mga kabataang kasapi ng isang fraternity o kapatiran. Hindi nagawa ang isang matagalang pag-aaral ukol dito dahil sa kakulangan sa panahon, pinansyal at kooperasyon ng mga kamiyembro. V. Depenisyon ng mga Terminilohiya 1. Baptizing – paraan ng pagtanggap sa mga bagong miyembro ng Fraternity 2. Fraternity - ay isang kapatiran, bagama’t ang terminolohiya ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang pormal na organisasyon at minsan ay isang sekretong samahan. Ito ay isang organisadong samahan ng mga kalalakihan, isang kapatirang dedikado sa intelektuwal, pisikal o sosyal na debelopment ng mga miyembro nito. Ang katumbas nito sa mga kababaihan ay sorority, at ang samahang kinaaaniban ng kapwa babae at lalake ay tinatawag namang confraternity. 3. Hazing – isang pagsubok na ibinibigay sa sino mang nais sumali sa isang fraternity. Ginagawa ito upang sukatin ang hangganan ng kakayahan ng isang sasali sa isang kapatiran. 4. Initiation – tawag sa paraan ng pagtanggap ng bagong miyembro ng fraternity 5. Orientation - 6. Paddling – isang uri ng initiation na ginagamitan ng paddle at inihahampas ito sa mga hita ng nais maging miyembro ng fraternity. Ito ay ginagawa upang masukat ang katatagan ng pisikal na......

Words: 885 - Pages: 4

Fuck You

...nananatiling nagaganap sa bansa noon hanggang ngayon. 4. SUNOG SA LUPAIN NI LINO • Sa nobelang Daluyong, ito ay sumisimbolo sa isang matinding kaguluhan at gyera ngunit ito din ay sumisimbolo sa panibagong pag-asa. • Pagkatapos ng sunog ay mananatili ang mga abo na nagsisimbolo ng mga aral mula sa pangyayari at ang isang walang laman na lupain ay sumisimbolo ng panibagong bukas na pwedeng simulan. 5. Night Club • Sinisimbolo nito ang mga kababaihang nagtratrabaho bilang prostitute, pati narin ang mga kababaihang inaalipusta, inaabuso at sinasaktan. • Ito rin ay simbolo ng mga karahasang maaaring mangyari sa buhay ng isang tao sa gitna ng makukulay na ilaw nito. TALAMBUHAY NI LAZARO FRANCISCO “KA SARO” ama ng kapatiran ng mga alagad ng wikang pilipino (kawika) • Ipinanganak sa Orani, Bataan noong Pebrero 22, 1898 • Pang-apat na anak nina Eulogio Francisco at Clara Angeles • Relihiyon: Protestante • Edukasyon: Hanggang Elementarya lamang ang natapos • lumipat sa cabanatuan, nueva ecija at doon na lumaki at nagkaroon ng pamilya • Asawa: Pelagia Duran (guro) • Francisco at Pelagia -may 4 na anak • Asawa: Trinidad Arrieta (bb. Nueva ecija noong 1926) • Francisco & Trinidad-may 8 na anak • Namatay ang 3 niyang anak- nagtulak sa kanya na ilabas ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga akda. Ang kanyang mga akda ay nailathala sa magising liwayway mula 1925 hanggang......

Words: 3453 - Pages: 14

Thesis

...kilalang fraternity sa paaralan. Sa mga kaugnay na pag-aaral na isinagawa sa bansa, pinaniniwalaang may papel na ginagampanan ang fraternity sa mga bayolenteng gulo na kadalasang nangyayari sa loob man o labas ng paaralan. Taliwas ito sa sinasabing layunin nila na pasulungin ang interpersonal na abilidad ng kabataan at pagkakaibigan sa pamamagitan ng iba’t ibang programa na kanilang itinataguyod. Subalit marami pa ring mag-aaral ang naeengganyong sumali sa mga fraternity sa paniniwalang kaya silang protektahan ng mga ito. Banyagang Pag-aaral Ayon kay Dante Jordan (2011), may bentaha at disbentaha ang pagsali sa mga fraternity. Ang ilan sa mga bentaha ng pagsali sa ganitong mga organisasyon ay ang pagkakaibigan at mga koneksyon mula sa kapatiran. Ang pagkakaibigang nasumpungan sa fraternity ay kadalasang tumatagal habambuhay at may pakinabang sa mundo ng negosyo. Para sa mga baguhan, ang mga fraternity ay nagtatakda ng halaga sa mga gustong maging miyembro. Bilang halimbawa, humigit-kumulang $265 (P11,730.36) ang natatanggap ng Pi Kappa Phi Fraternity mula sa national initiation due bukod pa sa annual fee na may halagang $130 (P5,754.52). Kasali sa buhay-fraternity ang paglalasing at “partying”. Sa isang pag-aaral ng Harvard School of Public Health, natuklasang apat sa limang miyembro ng fraternity ang may kakayahang umubos ng maraming alkohol sa loob ng maikling oras. Pinapakita ng istatistika na maaaring uminom nang uminom ang isa sa mga okasyong idinadaos ng ganitong......

Words: 4084 - Pages: 17

Worship Planner

... CCC WORSHIP PLANNER June 28, 2015 Written by Michelle Iane Garcia Theme: Text: S.M.I.L.E. Greetings Magandang umaga po sa bawat isa! Napakagandang simulan ang bawat umaga ng may pagpapasalamat sa ating puso sa buhay na handog ng Diyos kasabay ng ngiti sa ating mga labi. Kaya wag na rin natin palampasin ang sandaling ito para batiin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Kaya sige po, tumayo po tayo lahat, lumibot tayo at batiin, kamayan at yakapin po natin ang ating mga kapatiran. (allow everyone to move around) Tunay na napakaligaya na magkakasama tayo sa araw na ito para sa iisang layunin: ang ibigay ang pinakamataas na papuri sa Diyos. PRELUDE / CALL TO WORSHIP Magtatapos na naman ang isang buwan sa linggong ito pero ang pagpapala at pagmamahal ng ating Panginoon ay walang katapusan. Sabi nga sa Isaiah 40, the Lord is an everlasting God, the creator of heaven and earth. Our respond should be to serve the Lord with gladness!! Let us all come into the Lord's presence today with singing and let us know that the Lord is good as we meet with Him today in praise and worship. (musicians position to stage) OPENING PRAYER (Prayer Focus: Focus on who God is – that He is all-knowing, all-present and all-powerful. That He is willing and able to work wonders in our lives and in the church) (Worship Leaders position on stage toward the end of the opening prayer.) PRAISE & WORSHIP (CCC Band Team: Right after the Singing Don’t cut the flow of......

Words: 686 - Pages: 3

Ganter

...Consuel Ortiga y Perez 1.     Nagkaroon ng pagkakataon si Rizal na makabisita sa bahay ni Señor Pablo Ortiga y Rey na dating alcalde ng Maynila sa panahon ng panunungkulan ni Gobernador Heneral Polavieja. 2.     Consuelo – ang anak na dalaga ni Don Pablo na umibig kay Rizal. 3.     Pinadalhan ni Rizal ng isang tula ang dalaga na may pamagat na A La Señorita C. O. Y P. 4.     Hindi itinuloy ni Rizal ang panliligaw sa dalaga dahilan sa: a.     Tapat siya kay Leonor b.     Ang kaniyang kaibigang si Eduardo de Lete ay nanliligaw sa dalaga Si Rizal Bilang Mason 1.     Sa Madrid ay nakilala ni Rizal ang mga kilalang liberal ng Espanya na ang mga ito ay kabilang sa samahan ng mga Mason. 2.     Masonerya – isang pandaigdig na kapatiran ng mga taong may malayang kaisipan. 3.     Sumali si Rizal sa nasabing samahan upang mahingi ang tulong ng mga ito sa kaniyang paglaban sa mga prayle sa Pilipinas. 4.     Logia de Acacia – ang balangay ng Masoneya na inaniban ni Rizal. Paghihirap sa Paris 1.     Nagkaroon ng paghihirap si Rizal sa Madrid dahilan sa hindi naging maganda ang ani sa kanilang lupa. Dahilan dito ay hindi nakarating ang sustento ni Rizal sa Madrid. 2.     Ipinagbili ni Paciamo ang bisiro ni Rizal para may maipadala lamang kay Rizal. 3.     Kumuha si Rizal ng pagsusulit sa kaniyang aralin sa Griego na hindi man lamang nag-aalmusal at nananghalian....

Words: 392 - Pages: 2

Foi Bil

...No. 6735) _____________________________________________________________ Introduced by PUBLIC SERVICES LABOR INDEPENDENT CONFEDERATION (PSLINK), PHILIPPINE RURAL RECONSTRUCTION MOVEMENT (PRRM), NATIONAL UNION OF JOURNALISTS OF THE PHILIPPINES (NUJP), FOI YOUTH INITIATIVE (FYI), ALLIANCE OF PROGRESSIVE LABOR (APL), CAUCUS OF DEVELOPMENT NGO NETWORKS (CODE-NGO), SOCIAL WATCH PHILIPPINES, FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH - PHILIPPINES, TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY NETWORK (TAN), PEACE WOMEN PARTNERS, PHILIPPINE AIRLINES EMPLOYEES ASSOCIATION (PALEA), PRUDENTIALIFE WARRIORS PILIPINAS, FILIPINO MIGRANT WORKERS GROUP (FMWG), AKSYONG KABAYANIHAN PARA SA ORGANISADONG PAGBABAGO (ANGKOP), CENTER FOR MEDIA FREEDOM AND RESPONSIBILITY (CMFR), ANG KAPATIRAN PARTY, ACTION FOR ECONOMIC REFORMS, PHILIPPINE CENTER FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM (PCIJ), (COLLECTIVELY, THE "RIGHT TO KNOW. RIGHT NOW! COALITION") EXPLANATORY NOTE The people's right to information held by government is expressly recognized in no less than the Constitution. Article III (Bill of Rights), Sec. 7 of the 1987 Constitution states: The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by......

Words: 6169 - Pages: 25

Fraternity

...ARTICLES Dapat suriing mabuti ang lahat ng mga fraternity, sorority at lahat ng mga kapatiran sa paaralan. Ito ang apela ni Caloocan Bishop Deogracias Iniguez, chairman ng Episcopal Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), kasunod ng pagkasawi ng freshman law student ng San Beda College na si Marvin Reglos dahil sa hazing o initiation rites sa Antipolo City noong Linggo. Ayon kay Iniguez, dapat matugunan ng mga pinuno ng paraalan ang hazing o pagpapahirap sa mga estudyante ng mga fraternity at sorority. Mahalagang ma-monitor ng mga paaralan ang mga gawain o aktibidad ng mga fraternity upang hindi mapahamak ang mga estudyante. Hinimok rin ng obispo ang kabataan na maging mapanuri sa mga inaanibang samahan. ------------------------------------------------- “Sagrado po ang katawan ng tao. Handog ng Diyos sa atin yan. Kaya pag may sakitan o hazing ang organisasyon na ganyan , huwag na nilang salihan!“ payo ni Iniguez sa panayam ng Radyo Veritas. – Mary Ann Santiago ------------------------------------------------- TOTOO ba na ang sumpaan ng kapatiran ay hanggang kamatayan? Ganyan ba ang nagaganap ngayon sa ilang fraternity sa bansa?Dapat nga bang ipagpapatuloy ang ang sumpaang ito kahit na may buhay na nakataya? Kamakailan lang,sa mga balita aking nasagap at nakita sa telebisyon napatay ni RJ Moreno ng grupong AKHRO si Kyle Lomibao ng Tau Gamma sa mismong harapan ng bahay nito. Ang itinuturong dahilan? Alitan sa......

Words: 2962 - Pages: 12

Sa Pag-Ahon Ng Pilipino

...bansa.” * Dr. Jose P. Rizal Ang bayang Pilipinas ay bayang pinagpala ng Panginoon. Pinagpala sa maraming bagay gaya ng mga likas na yaman, ang mga nagtataasang kabundukan, luntiang kapatagan, malalawak na karagatan at dagat, mayayabong na kagubatan, na nagagamit sa pagtugon ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipinoat ng mga dayuhan sa maraming bansa. Pinagpala sa mayamang kultura at tradisyon sapagkat sa Pilipinas nanahan ang pinagsamang impluwensiya ng iba’t ibang bansa sa Kanluran, Asya at Silangan. Ito ang nagbibigay kulay ng natatanging pagkakakilanlan sa ating bansa an dapat naman talagang ipagmalaki. At higit sa lahat, pinagpala ang Pilipinas dahil sa mga Pilipino, sambayanang Pilipino na taglay ang kabayanihan at kapatiran, na may wastong pagpapahalaga, na may pusong mapagmahal at masayahin, at may marka ng tunay na kampeon. Sa maraming pagkakataon ay naipakita na ng mga Pilipino ang kanyang mga kahanga-hangang katangian. Nang ang bayan ay inalipusta at inapi ng mahabang panahon, isinilang ang mga bayaning nagpamalas ng nasyonalismo at nag-alay ng kanilang mga buhay para sa bayan. Pagiging bayani- ito ang katangian ng Pilipino na dapat ipagmalaki at isabuhay sa araw-araw. Sa paglipas ng panahon, taglay pa rin ng Pilipino ang mga yaman ng buhay, ito ay ang mga pagpapahalaga na nagmula pa sa mga ninuno natin at ipinasa sa bawat henerasyon. Sa pamamagitan nito, ang mga Pilipino’y nagtanim ng isang payapa at maayos na lipunan para anihin bilang isang......

Words: 506 - Pages: 3