Med Analysis

In: Science

Submitted By adub
Words 277
Pages 2
Nothing MEDICATION ANALYSIS Patient Medication Medication from List Date and Specific Order:10/26/15 Hydromorphone 1mg IVP q 3hours PRN | Generic/Trade Name :hydromorphone/Dilaudid | Classification(s): narcotic, analgesic | Usual Dosage/Administration Protocol:(based on rationale for use) 0.2-1 mg q 2-3 hours | Action: Potent opiate receptor agonist that does not alter pain threshold but changes the perception of pain in the CNS. | Specific Rationale for Use in this Patient: bone and tissue pain due to trauma and surgery | |
At bottom of page: Add additional information in different color ink. Include pt. info, date, and dosage, specific implications related to why med ordered for. pt.

Major Side Effects | Based on pharmacokinetics, side effects, and patient-specific data, explain the nursing implications related to care of this patient (assessments, interventions, lab data to monitor, effect on maternal/fetal status/labor pattern, patient teaching, overdose management etc.) | GI: Nausea, vomiting, constipationCNS: Euphoria, dizziness, sedation,DrowsinessCV: Hypotension, bradycardia or tachycardiaResp: Respiratory depressionSpecial: blurred vision | Obtain baseline respiratory rate, rhythm, and depth.R 16 eupnea, evenNote the size of pupils 3 bilateralMonitor VS regularlyBP 116/60 T36.8 P 85Assess effectiveness of pain relief 30 min after administrationPain decreased from 4/10 to 2/10Monitor bowel patternBS active x4, last BM 10/25Onset of drug 15 minsTeaching:Teach patient to ask for medication at the onset of pain, do not wait till the pain is severe.Teach pt. to sit on the side of the bed for a moment before standing, due to possible hypotension and dizziness.Teach patient that this medication causes drowsiness and do not drink alcohol or operate equipment while taking this drug.…...

Similar Documents

Omskrivning Med "Do"

...Navnemåde og omskrivning med ”do” Engelsk Grammatik side 30 1. Med to it is nice to see you 2. Uden to: ved omskrivning med to: She does not like ice cream efter mådesudsagnsord (angiver forskellige gradet af høflighed): Would you like a beer? Omskrivning med “do” anvendes ved: (”do” som hjælpe verbum) 1. Ved spørgende sætninger Do you like coffee? 2. Ved nægtende sætninger No, I Do not like coffee (I prefer tee) 3. Ved fremhævning But I do like ice cream with a touch of….. ”Do”-omskrivning anvendes ikke ved: 1. Ved mådesudsagnsord Can he come? 2. Ved former af ”be” You were not here last night where were you? 3. Ved have som hjælpeudsagnsord Have you been smoking again? 4. Hvis grundleddet er et spørgende stedord Who killed JFK? “What is your name?” !!!!! DO – DOES – DID + NAVNEMÅDE !!!!! I do You do He/she/it does We do You do They do ------------------------------------------------- Side 32 6-A 1. He did not come yesterday. 2. They did not drive all the way to London. 3. They will not pay the rent tomorrow. 4. John does not know all the boys at the club. 5. You do not deserve a prize for bravery. 6. The house was not saved from destruction. (Form af be) 7. They do not buy all their groceries at Safeway’s. 8. They did not work very hard all day. 9. We did not have done enough of this for now. 6-B 1. Where did they go? 2. How often did he see......

Words: 448 - Pages: 2

Hej Med Dig

...Grød. ) sammenligning. Beskriver naturen med positive ord. Han var en lille koboldagtig Skikkelse, bredskuldret og tyndbenet, med stridt, graat Haar, et stort, gulblegt, skægløst Ansigt og store runde Briller, hvorigennem hans Øjne, naar Solen lyste paa dem, viste sig som to lodrette Streger og mindede om en Natugle, en Kat eller en Tiger. (sammenligning) beskriver Manden som en der er på vagt. Alene og klog. Skiller sig ud, og gør hvad han selv vil. Naar man forlod ham, havde man en Fornemmelse, som om Ens eget Blod flammede. Ophidser og provokere folk, Jesus som eksempel. Han var en smuk kraftig Skikkelse, der med sit lange sorte Skæg og alvorsfulde Blik mindede om Profeterne i de gamle Billedbibler. (sammenligning) en gammel vis man der er rig på livet. Overhoved, leder, overblik. Fællesskab. Alle var draget med af den vilde Stormhvirvel, der et Øjeblik truede med for bestandig at oprive og splitte det hele Folk. Han er utilfreds med situationen. . Alle var draget med af den vilde Stormhvirvel, der et Øjeblik truede med for bestandig at oprive og splitte det hele Folk. * Med høj, profetisk Røst, der gav Genlyd som af himmelske Stemmer under det høje Bjælkeloft, udslyngede han Forbandelsen over den Spottens, Grinets og Frækhedens Aand, der som et giftigt Ormekryb havde snyltet sig ind i det danske Folkelivs friske Træ. Under Forsamlingens stigende Bifald manede han alle gode Kræfter til Kamp mod ”Lokeynglen”, der med sit Rænkespil vilde baste Thorguden,......

Words: 335 - Pages: 2

Engle Går Med Glans

...Essay Lysets Engel gaaer med Glands , af B. S Ingemann fra 1837. Selvom jeg hverken er døbt eller konfirmeret tror jeg stadig på noget også selv efter døden. På samme måde i salmen her fornemmer jeg ikke den er dedikeret til kristne eller muslimer eller andre religioner, men blot til den troende Digtet er et lyrisk digt. Alle stroferne er ens bygget op. Det fremgår tydeligt digtet er med følelser, det kan ses da der står ’’Os han ogsaa favne vi’’ og ’’Os han ogsaa smiler til’’ Det kan ses at det er med følelser, når der står glad, som er en følelse. Digtet består af 6 strofer, som hver består af 4 vers. Linje 1 og 3 rimer, og linje 2 og 4 rimer også i alle 6 strofer. Fx himmelporte og sorte og glans og strålekrans, som er fra den 1 strofe. Digtet handler om at Gud accepterer og passer på os mennesker. ’’ Seer til Store, seer til Smaa’’ Kunne være en metafor for han passer på os. Gud lægger mærke til os alle, som er beskrevet i strofe 4. Gud glemmer ingen af os ’’ Ingen Sjæl han glemmer’’. I sidste strofe. Handlingen strækker sig over en morgen. Fra om morgenen hvor solen stiger op og skinner på os alle sammen, om vi er fattige eller rige voksne eller børn. Digtet har ingen stedsbeskrivelse så det kan foregå overalt i verden. De som er beskrevet er Gud, store og små, Lysets engel, tigger og barnet. Hovedpersonen er Gud. Det er en 3. persons fortæller i digtet. ’’Os har og Vor Herre kjær: Ingen Sjæl han glemmer; I hvert Solglimt Gud er nær Og vor glade......

Words: 348 - Pages: 2

Pre Med

...tubes he needed just to help him breathe. It was at that moment as tears fell from both of my eyes that I vowed to help humanity by becoming a doctor; I never wanted to feel that helpless ever again.They say you have to be famous or immensely wealthy to change the world and have your voice heard, but I disagree. I believe if you can inspire one person, if you can open their mind, or if you can change one persons way of thinking, then to me, you have changed the world and made it a better place. As strange as it may seem I believe my father changed the world that day. He made me realize what truly matters now, what has never mattered in the past and what always will. Most importantly he made me realized what I wanted to do with my life. Pre med is just the first step in my plan to heal the world. I wasn’t seriously injured that day but I did leave with a scar on my left wrist. That scar is a constant reminder to me of what could have happened that day. Every day I study hard, work hard and train hard to better myself and help those around me, especially my loved ones....

Words: 529 - Pages: 3

Med Term

...cost/price, and past performance. After the receipt of four proposals, the Navy Contracting Officer sent various evaluation notices (EN's) to all of the contractors requesting additional information from them regarding proposed subcontractor past performance information. This additional past performance data, among other things, allowed the Navy to complete a "Most Probable Cost analysis" for one of the offerors and therefore make an award without discussions to that contractor based on its lower overall cost and value consistent with the evaluation criteria. Not surprisingly, the other three disappointed contractors have now protested this award claiming that the Navy violated applicable law and regulations by actually conducting discussions with the winner and not with them. Your boss has now asked you to provide an essay advising him as to whether the protesters are correct. The protesters, stated that we the Government violated applicable laws and regulations by act uallly conducting discussions with the winner; however we didn't conduct discussions, we simply completed a "Most Probable Cost Analysis." According to Subpart 9.1., the solicitation shall describe the approach for evaluating past performance, including evaluating offerors with no relevant performance history, and shall provide offerors an opportunity to identify past or current contracts (including Federal, State, and local government and private) for efforts similar to the Government requirement. The......

Words: 2438 - Pages: 10

Med Error

...92% and pulse was 86.At 10:30pm I call the night shift R.N to follow up on the condition of the resident and he told me she was doing fine. My Other mistake was I didn't call my instructor right away. I thought it was ok to tell her the next day which was the last day of the clinical but I wrote everything on my report what happen. Also when I asked my preceptor if my instructor would be informed she said the D.O.N will report it to her as soon as she gets the incident report from us. Then in the next morning the preceptor nurse came angry she assigned me only four new patients and told me to get a urine sample form catheter of the patient I never work with, and I said never done it before but i will try if you watch me. So I went to the med room to get the syringe but I couldn’t find it. Then she went by herself to get me one and it took her ten minutes to come back to the room. While she was gone I saw a syringe on the bathroom counter top from a distance which I thought was the night shift made it ready for us, so I went to my preceptor told her about the syringe but that syringe was open and not the right one. For that reason she reported it me as I was going to use it by neglecting my sterile technic. I know how big of responsibility it is to be a nurse; it is a responsibility of life and death. I was lucky enough nothing happened to the patient I gave wrong medication, but I am sure it gave me life time lesson and hopefully it will make me a better nurse. I......

Words: 506 - Pages: 3

Hej Med Dig

...the three of them spend a lot of time together confuses Berto even more. On their way home from a party Cathy gets angry at Berto, not knowing what he said to upset her, and leaves him in the underground telling him not to follow her. Cathy has probably just seen their relationship as a flirt in the summertime. She was on a vacation, having fun and letting everything go. It was like a dream for her, something from a different world. So Cathy does not really know how to handle it when Berto actually shows up in the middle of her real life relationship. English essay Side 1 af 3 Kurt Nielsen, marcusmeinckedahl@hotmail.com Dette dokument er en personlig udgave hentet fra Studieportalen.dk, og det er ikke tilladt at dele dokumentet med andre. Studieportalen.dk In Italy though, Berto was at home. From his point of view, what they had was something real. Therefore, he does not understand why Cathy is behaving the way she does. Desperately trying to make it up to Cathy, Berto tries to find out how to get to her again. He cannot remember which line he is to take, and afraid of being laughed at, he does not dare asking people for help. The last person we meet is the English girl Denise. She is very paranoid and insecure. She is afraid of using public transport and means that every single man is a potential rapist or murderer. She has a boyfriend called Neil who just laughs at her when she tells him her fears. These three people are the ones that give us the......

Words: 1199 - Pages: 5

Mind over Meds

...November 6, 2013 MIND OVER MEDS MIND OVER MEDS Health By: Daniel Carlat Mind over meds, tells us how Doctor Carlat decided that his psychiatry patients needed more from him than from prescriptions. Doctor Carlat during his psychiatric interviews always thought that there was a certain rhythm to his work. He would start by listening to what his patients said for the first few minutes without interrupting all while sorting through possible diagnoses. There was one patient that made his whole rhythm change, patient J.J. He was a salesman for a struggling telecommunications company. He was having trouble managing his finances and his family. J.J’s diagnosis was generalized anxiety disorder. Dr. Carlat then prescribed him with a medicine named Zoloft. J.J was curious of why he had this disorder, so he questioned the doctor. Dr. Carlat said that he was a psychopharmacologist and specialized in medication rather than psychotherapy. Dr. Carlat then opened his eyes, his daily routine had been questioned, he did not even know his patients that well. Psychiatry for him had turned into just corralling patient’s symptoms into labels and matching a drug to the disorder. He would just ask the patients the right questions and match a medication. But, all that changed Dr. Carlat decided to take some time to get to know his patients more. He knew their sleeping habits, moods, and energy......

Words: 698 - Pages: 3

Marketing Pet Meds

...Marketing 331 – Pet Meds Essay Pet Meds, an online pet pharmacy was founded in 1996 when the Internet just started becoming popular. Like many companies they saw an opportunity to keep their overhead low so they could over value to its consumers. Over the years many websites have come and gone with various levels of success. Running an Internet Business is more than throwing up a website and hoping people will come and buy from you. The same marketing disciplines are needed on the internet as in brick and mortar retailers. Plus in some ways successful Internet companies need more marketing savvy and creativity. The distribution plan for Pet Meds is three fold. They sell on the Internet, have a call center where customers can call in, and they also offer their products through direct mail and print. This way they are targeting different types of customers, those that are net literate and shop online, those that still like to talk to someone when taking an order and those they like to look through a printed catalog and read about what they are thinking of buying. This approach appeals to many people, especially the Internet. The Internet is non-threatening without a lot of sales pressure. People can browse and compare at their leisure. One of the nice perks Pet Meds has on its website is a lot of articles so customers can become more informed on a particular disease or condition. This is a great marketing strategy. Pet owners they may be researching a disease could end up......

Words: 699 - Pages: 3

Club Med

... a. I. the ordering of assets: Club Med put fixed assets before current assets but U.S. companies would do it inversely. Also, the current assets, U.S. companies follow order of liquidity so they would put bank and cash in first place and then receivables. Ordering of liabilities: U.S. companies would put liabilities before shareholder’ equities but Club Med did it inversely. Also, U.S. companies would divide liabilities into short term liabilities and long term liabilities. Short term liabilities would follow the order of liquidity. II. 1. The financial statements of U.S companies only present the data from two years but Club Med present the data from three years. 2. Financial statements of Club Med have separate column for reference but U.S. companies don’t have that. III. 1. U.S. companies usually put numbers in thousands of dollars but Club Med put numbers in millions of euros. 2. Med Club has subtotals printed and bold but U.S. companies don’t do that. 3. Med Club divided the fixed assets into intangible assets, tangible assets and financial assets but not in U.S. 4. Med Club include net income/net loss in its income statements but in U.S. we close it at the end of the year. 5. Med Club includes provisions for contingencies and charges for income smoothing but not in U.S. IV. CLUB MEDITERRANEE S.A. CONSOLIDATED BALANCE SHEET In millions of Euros ......

Words: 775 - Pages: 4

Adhd Med

...Angela D Middleton ENG – 105 February 11, 2015 Jennifer Chinn Rhetorical Analysis of the CDC Website Attention – Deficit / Hyperactivity Disorder If a child fidgets, day dreams, forgets where they placed things, talks excessively, or has trouble getting along with other children then they are labeled as disruptive and hyper. This is what leads to children being diagnosed with ADHD or Attention – Deficit / Hyperactivity Disorder. “ADHD is one of the most common neurodevelopmental disorders of childhood” (CDC, 2014). Knowing what ADHD is, the credibility of the site that is providing the information, and the audience that the web page targets are key to finding information on the disease that is credible, factual, and easy to understand. ADHD is usually diagnosed in children and can last up into adulthood. “It is normal for children to have trouble focusing and behaving at one time or another” (CDC, 2014). Children that struggle with ADHD have symptoms that cause difficulty at school, home, and in friendships. According to the CDC, signs of ADHD include daydreaming, losing things and forgetting things, squirming, talkative, take risks, make unnecessary mistakes, struggle with resisting temptation, struggle with taking turns, and find difficulty in getting along with others. “ADHD is diagnosed much more often in boys than in girls” (Berger, 2014). ADHD is broken down into three types that categorize......

Words: 869 - Pages: 4

Fritt Fall Med Tempograf

...Fritt fall med tempograf Albin Markus Salim Jakob Syfte Rita en s-t/v-t/a-t-graf. Finna samband mellan hastighet och tid för viktens rörelse. Utrustning Tempograf, strömbrytare, gummiplatta, transformator, metall cylinder, linjal (helst genomskinlig), bordsklämmor, stativstavar och en pappersremsa. Teoretiska verktyg k= yx Y=k ∙x v= ΔsΔt Genomförande Först togs en lagom lång bit pappersremsa ut. Sedan förde man den runt en ”hasp” på metall cylindern. Pappersremsan fördes igenom tempografen och tempografen sattes igång. När den hade varit igång någon sekund så släpptes metallcylindern mot marken. Detta gjordes för att det ska bli en lite större punkt. Så man vet vilken som är den första. När det var gjort så börjar var femte punkt markeras på pappers remsan. Det är för att det hade tagit för lång tid att mäta mellan varje punkt. Efter det mäts mellanrummet mellan var femte punkt. På så sätt kan man se sambandet mellan hastighet och tid. Efter det så räknades viktens hastighet ut. Mätvärden och beräkningar Δ t mellan varje nedslag=0.05 t (s) | s (m) | v (m/s) | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.008 | 0.35 | 0.10 | 0.037 | 0.85 | 0.15 | 0.091 | 1.30 | 0.20 | 0.168 | 1.70 | 0.25 | 0.269 | 2.30 | 0.30 | 0.394 | 2.75 | 0.35 | 0.544 | 3.25 | 0.40 | 0.758 | 3.70 | 0.45 | 0.916 | 4.20 | 0.50 | 1.137 | 4.70 | Momentanhastighet = sträckan...

Words: 429 - Pages: 2

Sikkerhedspolitik Med Nye Poler

...Sikkerhedspolitik med nye poler Indledning: Det internationale system var under den kolde krig et stabilt system præget af to dominerende magter, og med staterne som de primære, og i mange sammenhænge de eneste aktører. Efter den kolde krigs ophør har kloden bevæget sig mod et mere labilt system, der trods amerikanske dominans på det militære område, er præget af både statslige og ikke-statslige aktører, samt ændrede magtforhold mellem staterne. Altså et system der for en umiddelbar betragtning en mere multipolær struktur. Samtidig er international politik præget af både et stadig tættere samarbejde mellem staterne via globalisering og øget konkurrence om verdens ressourcer. Hertil kommer nye former for sikkerhedstrusler som terrorisme og klimaforandringer. Underspørgsmål: 1. Redegør for hvordan det internationale system og dets magtstrukturi, har ændret sig siden den kolde krig. Forklar herunder hvordan Vestens sikkerhedspolitiske situation har ændret sig. 2. Sammenlign de opfattelser af USA’s rolle i verden, som kommer til udtryk i bilag C1, bilag C2 og bilag C3. I besvarelsen skal du inddrage teori om international politik. 3. Diskuter, i hvor høj grad USA har mulighed for at bevare sin status som unipol i det internationale system. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag bilag C4 og inddrage de øvrige bilag. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale. Redegørelse: Det internationale system og dets magtstrukturi, har ændret sig meget......

Words: 2040 - Pages: 9

Med-Surg

...for allergic reaction. Ig D – for chronic inflammation. * Give palliative or supportive care. Signs and Symptoms 1. Visual disturbances    blurring of vision (primary) diplopia (double vision) scotomas (blind spots) 2. Impaired sensation     to touch, pain, pressure, heat and cold. tingling sensation paresthesia numbness euphoria (sense of well being) 3. Mood swings  4. Impaired motor function    weakness spasticity paralysis scanning speech TRIAD SIGNS OF MS Ataxia (Unsteady gait, (+) Romberg’s test) 5. Impaired cerebral function  CHARCOTS TRIAD IAN Intentional tremors 6. Urinary retention/incontinence 7. Constipation 8. Decrease sexual capacity DIAGNOSTIC PROCEDURE    Nystagmus CSF analysis (increase in IgG and Protein). MRI (reveals site and extent of demyelination). (+) Lhermitte’s sign a continuous and increase contraction of spinal column. NURSING MANAGEMENT 1. Administer medications as ordered a. ACTH (Adreno Corticotropic Hormone)/ Steroids for acute exacerbation to reduce edema at site of demyelination to prevent paralysis. b. Baclofen (Dioresal)/ Dantrolene Sodium (Dantrene) – muscle relaxants. c. Interferons – alter immune response. d. Immunosupresants 2. Maintain side rails to prevent injury related to falls. 3. Institute stress management techniques. a. Deep breathing exercises b. Yoga 4. Increase fluid intake and increase fiber to prevent constipation. 5. Catheterization to prevent retention. a. Diuretics......

Words: 17104 - Pages: 69

Hej Med Dig

...Metode Vi har brugt forskellige metoder og teorier indenfor de to pågældende fag mediefag og samfundsfag. I den redegørende del af synopsen har vi benyttet den samfundsfaglige kvilitative metode til at gå i dyben med en tekst, som består af deskriptiv teori. Dette har vi herefter undersøgt med den deduktive metode, hvor vi tog udgangspunkt i teori og undersøgte efterfølgende om det passede med emperien. Vi har især taget udgangspunkt i Giddns, Ziehe, Beck og Whithes teorier om det senmoderne samfund. Vi har i den analyserende del brugt shot-to-shot analysen inden for humaniora til at analysere et afsnit af Paradise Hotel. Hvordan kobles konceptet af PH sammen med teorierne om det senmoderne samfund? De tre kendte sociologer Giddens, Beck og Ziehe og psykoterapeuten Michael Whites teorier kan sættes i realtion til, hvorfor deltagerne vælger at melde sig til realityprogrammer som Paradise Hotel. Alle fire teoretikere mener, at vi lever i det senmoderne samfund, hvor det er vigtigt for unge at skabe sig en individuel identitet. De mener, der er sket en aftraditionalisering. Med det mener de, at identitetsdannelsen førhen skete hos den nære familie til at det i dag i langt højere grad er medier, venner og instututioner, der former unges identitet. Den tyske sociolog Thomas Ziehe benytter begrebet ”kulturel frisættelse” til at forklare hvordan individet i dag kan være hvem de har lyst til, men at man stadig vil mangle stabilitet og tryghed fra familien. Hvor...

Words: 1283 - Pages: 6