Menaxhimi

In: Business and Management

Submitted By elabella
Words 388
Pages 2
ESE Tema: Perceptimi juaj mbi menaxhimin. Ne ditet e sotme fjala qe degjojme me shpesh qe kur zgjohemi dhe vazhdojme diten normalisht e derisa biem ne gjume perseri eshte “biznesi”.Kjo fjale gjendet kudo.Ja psh nje rast: sapo ndezim televizorin degjojme qe nje biznes ka falimentuar apo nje tjeter eshte i suksesshem saqe ka hapur edhe filiale te tjera ne rrethe,shtete te ndryshme.Dhe qe nga ai moment ne mendjen tone lindin shume pyetje . Si eshte e mundur?..Perse dikujt I ka ecur mbare e dikujt jo?...Cili ka qene shkaku?.. keto dhe shume e shume pyetje te tjera na vertiten rreth mendjes tone. Atehere pergjigjen ne shumicen e rasteve mund ta gjejme tek menaxhimi.Shume organizata mundohen te shfrytezojne cdo burim te plote per te arritur perfitimin.Lojtaret kryesore te perfshire ne shfrytezimin e ketij burimi te vlefshem jane pikerisht menaxheret. Po cfare pune bejne menaxheret saktesisht?? Shume njerez kur I pyesim se cfare pune ben menaxheri pergjigjja qe ata japin eshte shume e thjeshte dhe e vyshkur.:” Ata thjesht qendrojn ne zyre ne karrigen e tyre te rehatshme, pasi gjithcka vjen nga financuesi dhe nga punetoret e thjeshte.” Por duke e pare me thelle asgje nuk eshte ashtu sic thuhet.Ata ne fakt luajne nje rol jetik ne kompani.Perpjekjet qe vene perpara, detyrat,pergjegjesite e tyre ndikojne drejtperdrejt ne suksesin e kompanise. Ndoshta per arsyet qe thashe me lart njerzite e deshirojne ate pune ose ndoshta rol te rendesishem luan paga ose mund te jete edhe…...

Similar Documents

Qwert

...•Projektimi Sistemit (sistemi i ri ne perputhje me nevojat e biznesit) •Implementimi (venia ne pune) •Mirembajtja dhe rishikimi i sistemit Perse i studjojme Information Systems? Perparim ne krarieren tuaZgjidhni problemet Realizoni oportunitetet Permbushni objektivat tuaja (ne karriere) Koncepti i Computer dhe Information System Koncepti Kompjuter – njohuri ne lidhje me sistemet dhe pajisjet kompjuterike Koncepti Sisteme Informacioni – njohuri se si perdoren te dhenat dhe informacioni Sistemet e Informacionit ne Zonat Funksionale te Biznesit Finance dhe Kontabilitet Shitje dhe Marketing Prodhim Sistemet e Informacionit ne Industri Firmat e Investimeve •Banka •Kompani Publikimesh •Organizata Shendetsore •Firma konsultimi Menaxhimi Permbledhje •Data – fakte te thjeshte •Information - data transforuar ne nje form qe ka kuptim •System – bashkesi elementesh qe nderveprojne per te permbushur nje objektiv •Systems development – krijimi ose modifikimi sistemeve egzistuese te bizneseve Hardware: Pajisjet Input, Processing dhe Outpu Komponentet Hardware Central processing unit (CPU) Primary storage (main memory; memory) Secondary storage Input devices Output devices Komponentet e sistemit kompjuterik Keto komponente perfshijne pajisjet hyrese dhe dalese, pajisjet e komunikimit, pajisjet ruajtese primare dhe sekondare, si dhe CPU. Njesia e kontrollit, njesia arithmetike/llogjike (ALU) si dhe regjistrat perbejne CPU-ne. Komponentet Hardware ne......

Words: 6350 - Pages: 26

Maths

...njёra anё, fitoni $7,000, por do tё humbisni vlerёn e sotme tё mbetur plus njё vit kthim nga ato para, qё janё 8,000x1.06 =$8,480. Humbja juaj neto ёshtё 8,480-7,000 = $1,480. Pra ju nuk duhet ende ta zёvendёsoni. Mos harroni qё llogjika e krahasimit kёrkon qё makina e re tё jetё mё e mira nga alternativat e mundshme dhe tё zёvendёsohet nё njё kohё optimale. Kostoja e kapaciteteve shtesё Çdo firmё, me njё sistem tё centralizuar informimi (servera, magazinë, software dhe linke telekomunikim), pёrballen me propozime tё shumta pёr mёnyrёn e pёrdorimit tё tyre. Kohёt e fundit, sistemet e instaluara priren tё kenё kapacitet shtesё dhe, meqёnёse kostoja marzhinale duket e papёrfillshme, menaxhimi shpesh nxit pёrdorime tё reja. Herёt a vonё, ngarkesa nё sistem rritet nё njё pikё qё menaxhimi vendos ti japё fund pёrdorimit tё kёtij sistemi, ose tё investojё nё njё sistem tjetёr, disa vite para planifikimit. Kёto probleme mund tё shmangen nё qoftё se vendosni pagesёn e duhur pёr kapacitetet e lira. Supozoni se kemi njё projekt tё ri investimi, qё kёrkon pёrdorimin nё maksimum tё sistemit ekzistues. Efekti i adoptimit tё kёtij projekti ёshtё qё ta sjellim datёn e blerjes sё njё sistemi tё ri, mё tё mirё nga viti 4 nё 3. Ky system i ri ka jetёgjatёsi 5 vjet dhe, me njё normё skontimi 6%, vlera aktuale e kostos sё blerjes dhe mirёmbajtjes ёshtё $500,000. Fillojmё duke kthyer vlerёn aktuale tё kostos $500,000 nё kosto ekuivalente vjetore $118,700, pёr çdo nga 5 vitet[11].......

Words: 12564 - Pages: 51

Ophthalmologist

...UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOMIK - PRISHTINË STUDIMET POSTDIPLOMIKE-MASTER LËNDA: MENAXHIMI I RISKUT DHE SIGURIMET TEMA: Menaxhimi i rrezikut në ndërmarrje Grupi : Profesori i lëndës: Muhamet Selmani Prof.Dr. Fatos UKAJ Mentor Selmani Prishtinë 2010 PËRMBAJTJA 1. PERKUFIZIMI I NDËRMARRËSISË 2. PROFILI I NDËRMARRËSIT 3. MJEDISI / RRETHINA E BIZNESIT TË VOGËL DHE TË MESËM 4. MENAXHIMI I RREZIKUT NË NJË BIZNES 5. LLOJET E RREZIQEVE 6. MUNDËSIT PËR PARANDALIMIN E RREZIKUT PERKUFIZIMI I NDËRMARRËSISË -Nga definicionet e shumta ne do të përkufizojmë ndërrmarësinë në mënyrë të përshtatshme. Richard Cantilllon ndërmarrësin e shihte si aktivitet ekonomik në kushte të pasigurisë. Peter Drucker ndërmarrësinë e paraqet si biznes që organizohet dhe kryhet në mënyrë sistematike dhe të efektshme. Sipas Drakerit, ekonomia nderrmarrëse është fenomen kulturor dhe psikologjik, po aq sa është edhe fenomen ekonomik dhe teknologjik. Thënë shkurt, Ndërrmarrësia si kulturë dhe koncept i të menduarit ekonomik, paraqitet si nje resurs i rrallë, si agjent i ndryshimeve shoqërore (dhe politike). Arma kryesore e ndërmarrësisë është “destruksioni kreativ “ dhe novatorizmi sistematik. Ëickham ......

Words: 3002 - Pages: 13

Job Analysis in Albania

...UNIVERSITETI I TIRANËS DEPARTAMENTI I FINANCËS FAKULTETI I EKONOMISË ANALIZA E PUNËS (BANKA CREDINS) Mnaxhim Strategjik Burimeve Njerzore Punoi: Udhëheqës shkencor: Bledi HOXHALLARI Prof. Dr. Perlat LAME Tiranë, 20/02/2013 Përmbajtja e punimit Hyrje………………………………………………………………………………..6 1 MENAXHIMI I RISKUT TE KREDISë………………………………………7 1. 1 Komponentët e menaxhimit të riskut të kredisë …… 8 1. 2 KRIZA E RISKUT TE KREDISË 2007-2012 12 2 DREJTIMI I RISKUT KREDISË… …………………………………….…..…14 Përfundime………………………………………………………………..…….28 REFERENCa 30 HYRJA Duke patur parasysh rendesine e marrjes se vendimit per te kryer Analizen e Punes e kame zgjedhur qe ta trajtoj si detyre kursi per lenden MSBNJ kete proces. Perpara se ne te fokusohemi pikerish te ky proces i rendesishem do te doja ti hidhnim nje sy nga Prespektiva Manaxheriale e te gjithe situates te meanxhimit te punes e cila ne vetvete eshte nje proces me dinamike te larte. Manaxheret dizenjojne struktura me qellim organizimin e punes neper departamente, skuadra, dhe menyra te tilla pune nga te cilat vete puna do te performohej ne menyre sa me eficente dhe qe do te jepte nje sherbim apo produkt te vlefshem ne duart e klienteve. Specialistet e Burimeve njerzore asistojne keta menxhere duke mbajtur nen kontrol te vazhdueshel dhe dokumentuar njekohesisht ndryshimet per cdo lloj......

Words: 10144 - Pages: 41

Apple

... 10% në Spanjë, 11.5% në Mbretërinë e Bashkuar, 12% në Hollandë, 13% në Kanada, 18% ne Danimarkë, 26% në Finlandë, 27% në Suedi dhe 44% në Norvegji (Adams & Ferreira, 2009; Bermig & Frick, 2010; Catalyst, 2009). Përqindja e lartë e anëtarëve femra të bordit në Norvegji është për shkak të sistemit të saj të kuotës. Kështu, çështja e ndikimit të drejtorëve femra në fitimin e cilësisë dhe përfaqësimi i tyre në bordet e ndërmarrjeve, vlen edhe për SHBA si dhe shumica e vendeve evropiane (Gavious, et al., 2012). Pikëpamje të ndryshme tregojnë avantazhet që ka një bord i balancuar nga aspekti gjinor. Bordet me të paktën tre femra të pranishme në mbledhje kanë dy herë më shumë të ngjarë të kërkojnë informacion të mëtejshëm nga menaxhimi dhe për të marrë një nismë. Firmat me së paku tre drejtorë femra janë më fitimprurëse dhe kanë performancë më të lartë (Thorburn, 2014). Nielsen dhe Huse (2010) tregoi se marrja e vendimeve të bordit mund të rritet me zgjedhjen e femrave drejtuese, që kanë vlera të ndryshme nga meshkujt, por eksperienca profesionale të ngjashme. Femrat rrisin diskutimet në borde sepse ofrojnë eksperienca unike, stile të ndryshme nga meshkujt. Daily dhe Dalton (1994) argumentojnë se stili i komunikimit të femrave i përfshin më shumë të tjerët dhe është më i orientuar nga proçesi. Interesante eshte se dhe meshkujt dhe femrat janë më aktive në këto takime (Thorburn, 2014). Ka një qasje nga studimet në psikologji dhe sociologji se femrat janë më shmangëse......

Words: 2181 - Pages: 9

Elektrolux

...vitet 20 kompania zgjeroi aktivitetin e saj ne Gjermani, Angli, France, SHBA dhe Australi. Ne vitet 90 ajo u fut ne tregjet e Europes Lindore dhe Amerikes Latine. Mjedisi ne te cilen operon kompania ndryshon nga nje vend ne tjeterin, ndaj dhe stategjia e saj eshte e tille qe ti pershtatet ketij ndryshimi. Perputh aktivitet e organizates me burimet disponibel – Padyshim qe ishte pikerisht shfrytezimi i burimeve te saj ne teknologji, operacione, dhe njerez te kualifikuar te cilat ben qe kompania te prodhonte te gjithe gamen e produkteve elektroshtepiake, madje ajo fale shfrytezimin ne menyre efektive te burimeve te saj arriti qe te siguroj produkte jo vetem per konsumatoret final, por edhe per prodhues te tjere. Marrjen e vendimeve nga menaxhimi i larte- Gjate gjithe jetegjatesise se saj, kompania eshte drejtuar nga menaxherre te cilet kishin vizion te qarte per kompanine si Alex Wenner-Gren , Hans Werthèn, Leif Johansson, dhe se fundi Hans Straberg. Kerkojne sasi te medha te burimeve te firmes- Cdo vendim per te zgjeruar gamen e produkteve, per tu zgjeruar ne rajone apo kontinente te reja, vendimet strategjike qe lidheshin me blerjen e kompanive te tjera si Zanussi, W.C.P apo Gangers Group, padyshim qe shoqerohem me perdorimin e sasirave te medhaja te burimeve, si financiare, ashtu edhe burimeve njerezore , per te shfrytezuar sa me mire njohurite qe ata kishin ne drejtimin e organizates. Ndikojne ne prosperitetin afatgjate dhe jane te orientuar nga e ardhmja-......

Words: 835 - Pages: 4

Menaxhimi I Riskut

...performances ka pikepamje te ndryshme persa I perket menaxhimit te ksrizes nga Toyota. Nga njëra anë, Toyota është kritikuar rëndë për reagimet e sa ne fillimet e krizes për problemet e hasura, pasi kompania ka qenë mjaft e ngadalte në marrjen e informacionit nga jashtë për konsumatorët. Te tilla rezultojne edhe veprimet e bera me pas. Përvec kësaj, ka pasur edhe disa pika te forta për fushatën PR Toyota-s, si fushata e kompanise për të përqafuar format moderne të komunikimit të tilla si Twitter dhe Facebook. Në përmbledhje mund të konstatohet se fushata PR Toyota ka qenë në përgjithësi një nga sukseset e vonuara, qe ka vuajtur nga një përgjigje fillestare të ngadaltë dhe nga dështimi për të reaguar menjëherë për këtë çështje. Megjithese menaxhimi I vonshem i fushatës mund të shihet si efektiv, pasi ka qene mjaft e ngadalte....

Words: 1798 - Pages: 8

Project Management

...Megjithëse vitet e fundit ka pasur një bum në ndërtimin e godinave të banimit, puna komerciale ishte në rënie. Si rezultat I kësaj, të gjithë fabrikat e prodhimit të betonit të pararendur po qendronin larg punëve të mëdha. Në mënyrë që të mbijetonte CMC kishte të ofronte punë jashtë zonës së tyre gjeografike. Të mbijetonte varej nga të qënit konkurues. Në 1975, çmimi mesatar i shitjes së një këmbë kubi beton ishte 8,35$ dhe në vitin 1977, çmimi mesatar i shitjes kishte rënë në 6,85. CMC ishte duke prodhur me një normë prej një milion këmbë kubike në vit (nuk nevojitej shumë matematikë për të kuptuar se ata merrnin një million e gjysëm dollarë në vit, që ishte më pak se ajo që merrnin për të njejtin produkt më pak se dy vjet më parë. Menaxhimi i produktit ishte realizuar nga CMC duke përdorur formën e organizimit matricë. Menaxheri i projektit të CMC kishte përgjegjlsit të plotë që nga dizenjimi deri tek përfurnimi I projektit të ndërtimit. Megjithaët me uljen e pjesës së tregut, dhe me ndyrshimin e tregut, suksesi që CMC kishte pasur më pare vihej në pikpyetje History- The concrete blockm business CMC ishte nisur futur në biznesin e prodhimit të blloqeve të betonit në 1946. Në fillimet e saj, CMC u bë lideri i tregut për dy arsye: Së pari, kishte një teknologji të avancuar në prodhim dhe së dyti kishte një sistem inovativ shpërndarjeje. Me pajisje moderne, veçanërisht për paketimin e blloqeve në stiva, CMC ishte në gjëndje të bënte forma të ndryshme të blloqeve pa pasur......

Words: 1486 - Pages: 6

Case Study

...pajtueshmërisë depozitave në industrinë e pijeve * Fleksibiliteti për të punuar në mënyrë të pavarur ose në një mjedis të ekipit matricë * Fleksibiliteti për të rregulluar ngarkesën e punës dhe orët kur është e nevojshme dhe për të punuar e shtuna e fundjavës të ngushtë. * Të gjitha detyrat e tjera të caktuara si AFTËSI FONDACIONI * Aftësi Ekipi / Bashkëpunimi - Punon në mënyrë efektive në një mjedis të ekipit dhe të gjithë ekipet. * Duke folur dhe shkruar - qartë artikulon idetë relevante, mendime dhe informacione * Të menduarit analitike - Analizon informatat për të siguruar rekomandime të qarta dhe koncize * Ushtrimin Aktgjykim - Gjeneron alternativa dhe ndihmojnë në zgjedhjen opsionin më të mirë * Menaxhimi i Projekteve / Prioritizimi - Kujdeset për përfundimin në kohë të objektivave të caktuara * Përsosmëri operacionale dhe kontrollin e brendshëm - Vazhdimisht angazhohet në procesin e përmirësimit dhe kontrollin e brendshëm të mirëmbajtjes * Acumen Financiare - Kupton PPPK, raportimin financiar dhe sistemet e kontabilitetit financiar Një kontroll kredive është e nevojshme për këtë rol në Financave  Coca-Cola pije është një punëdhënës mundësi të barabarta dhe nuk diskriminojnë asnjë punonjës apo aplikuesit për punësim për shkak të racës, ngjyrës, gjinisë, moshës, origjinës kombëtare, fesë, orientimit seksual, identitetit gjinor dhe / ose shprehje, statusi si një veteran, dhe baza e aftësisë së kufizuar ose ndonjë federal,......

Words: 7687 - Pages: 31

Biznesi Familjar

...FINANCËS DETYRË KURSI Tema: Biznesi Familjar Lënda: Financa Personale PËRMBAJTJA: Një vrojtim i përgjithshëm...............................................................................................fq. 3-4 Themelimi i biznesit familjar dhe etapat e zhvillimit......................................................fq. 4-5 1. Themeluesi/t (Pronari/ët që ka kontroll të plotë) 2. Partneriteti me motrën/vëllanë 3. Konfederata kushërinjsh (Konsorciumi i kushërinjve ose Dinastia familjare) Struktura e biznesit familjar............................................................................................fq. 5-6 Avantazhet dhe disavantazhet kryesore të krijimit të biznesit familjar..........................fq. 6-8 Menaxhimi strategjik i përshtatshëm për biznesin familjar............................................fq. 8-9 Rregullat mbi punësimin e anëtarëve të familjes............................................................fq. 9 Problematikat me të cilat përballet biznesi familjar.......................................................fq. 10 Intervistë me një sipërmarrës shqiptar..........................................................................fq. 11-13 Reklamimi i një biznesi familjar.....................................................................................fq. 13 Konkluzione....................................................................................................................fq.......

Words: 4683 - Pages: 19

Strategji Operacionesh

...proceseve do të ishtë një arritje që do sillte në përmirësimin e kompanisë. Për të ardhmen firma po mendon për Franchising tek Coin, gjithashtu të zmadhohet edhe më shumë. Rekomandimi që unë i dhashë edhe personalisht ishte që për momentin investimi më i madh dhe më i mirë që duhet të bënin ishte punësimi i një menaxheri operacionesh me eksperiencë që do ta conte kompaninë në rrugë të mbarë. Për ploterin, ka teknologji edhe më të re në tregun e huaj, por momentalisht nga një krahasim i kostove nuk është e këshillueshme që ta blejnë atë. Referenca Robert D. Behn(2003) Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures, Public Administration Review, Volume 63, Issue 5, pages 586–606, September 2003 Panariti Suzana Menaxhimi i Operacioneve Panariti Suzana Strategjia e operacioneve www.qkr.gov.al Dhoma e fasonistëve të Shqipërisë...

Words: 2946 - Pages: 12

Compaq

...Rosen - i cili kishte humbur një investim $ 400,000 në një start-up të PC - shpjegoi për Menaxhimin sot në vitin 1985, "Në ditët e para, ishte një zonë për njerëzit pompoz ... që transformoi personalitetin e tyre në kompani. Tani biznesi kërkon një lloj shumë të ndryshme të menaxherit. Ajo është bërë një industri shumë mizore. Ndryshe nga shumica e kompanive të reja PC, menaxhimi i Compaq kishte përfitimin e përvojës për një kohë të gjatë së profesionistëve. Para se t'i bashkoheshin Compaq, secili prej 20 punonjësve origjinalë të saj kishin punuar në industrinë e kompjuterëve për 15 deri në 20 vjet. Përvoja e tyre në menaxhimin dhe inxhinieri në kompani të tilla si TI dhe IBM i mundësuan Compaq një themel të fortë. Stilin i menaxhimit të Compaq ishte vendosur nga një sipërmarrës i hershëm ikonathyes i PC. Compaq merrte vendimet nga një qasje drejt konsensusit, e cila lejoi çdo ndarjen të kompanisë të kishte një rol në zhvillimin e produktit. Compaq gjithashtu themeloi disa mekanizma tradicionale të korporatave, të tilla si kontrollet e shtrënguara fiskale dhe një sistem të parashikimit. Në vitin 1983 Menaxhimi i Compaq i drejtuar me konsensus rezultoi i suksesshëm. Canion,shefi i lartë ekzekutiv i Compaq, mbështeti fuqishëm idenë e prodhimit të një laptopi me madhësi çantë-i, ose kompjuter. Drejtori hulumtimit të marketingut arriti në përfundimin se tregu për një kompjuter të tillë nuk ekzistonte.Compaq priti ndërsa kompanitë e tjera, duke përfshirë korporatën e......

Words: 703 - Pages: 3

Xadaj; Daks

...studies have demonstrated an unusually large impact on the job satisfaction on the motivation of workers, while the level of motivation has an impact on productivity, and hence also on performance of business organizations. There is a considerable impact of the employees perceptions for the nature of his work and the level of overall job satisfaction. Financial compansation has a great impact on the overall job satisfaction of employees . ISSN 2067- 2462 85 Aziri B. mrp.ase.ro JOB SATISFACTION: A LITERATURE REVIEW MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE VOL. 3 ISSUE 4 (2011) PP: 77-86 REFERENCES Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human resource Management Practice, Tenth Edition, Kogan Page Publishing, London, , p. 264 Aziri, B. (2008). Menaxhimi i burimeve njerëzore, Satisfaksioni nga puna dhe motivimi i punëtorëve, Tringa Design, Gostivar, , p. 46 Christen, M., Iyer, G. and Soberman, D. (2006). Job Satisfaction, Job Performance, and Effort: A Reexamination Using Agency Theory, Journal of Marketing, Januaryr, Vol. 70, pp. 137-150 Davis, K. and Nestrom, J.W. (1985). Human Behavior at work: Organizational Behavior, 7 edition,McGraw Hill, New York, p.109 Volume 3, Issue 4 / December 2011 Management Research and Practice Herzberg, H. F. (1976). Motivation-Hygiene Profiles, p. 20 George, J.M. and Jones, G.R. (2008). Understanding and Managing Organizational behavior, Fifth Edition, Pearson/Prentice Hall, New Yersey, p. 78 Hoppock, R. (1935). Job Satisfaction, Harper and......

Words: 3410 - Pages: 14

Mcdonald Marketing Al

...shpejta – ku konsumatori vazhdon ta marre me shpejtesi ushqimin e tij, por ne nje cilesi me te mire. Gjithsesi, tiparet e konsumatorit tipik nuk do te ndryshojne. 4. A duhet te zhvilloje Mc Donalds nje strategji te vecante per segmentin e perdoruesve te fuqishem te industrise se fast-food-it? Mendojme se trajtimi aktual eshte i mjaftueshem edhe per perdoruesit e fuqishem te fast-food, per sa kohe qe ata gjithashtu do te perfitojne nga strategji te tjera qe jane aktualisht te implementuara sic jane promocionet dhe ofertat. Jane besnikerite e tyre qe i lidhin me ato te McDonalds, dhe per sa kohe qe cilesia eshte aty, cmimi eshte ai i duhuri, perdoruesi i fuqishem nuk do te ndryshoje ne menyre drastike tek te tjeret. Gjithsesi, menaxhimi duhet te monitoroje nga afer cmimet dhe produktet e konkurenteve, ne menyre qe te jete i afte te pershtase gjithcka qe ofrohet. Ne te njejten kohe, duke pare nje renie te konsiderueshme te perqindjes ne bebet e porsalindura, sidomos ne vendet e zhvilluara, McDonald`s duhet te rishikoje disa nga strategjite e tij aktuale per rritjen e ardhshme. Dhe me nje modernizim te shpejte teknologjik, ata duhet te marrin ne konsiderate dhe te shkojne “online”, duke perdorur sherbimin e pagesave elektronike dhe teknologjine e porositjes me ane te celularit. Te gjitha keto do te krijonin vlere per rritje dhe do siguronin plane afatgjata. Disa strategji, mund te implementohen gjithashtu per te joshur perkrahesit e ushqimit te shendetshem, qe......

Words: 4687 - Pages: 19