Mona

In: Business and Management

Submitted By japserrr
Words 477
Pages 2
Opdracht M1: micro-analyse De interne analyse betreft de analyse van de eigen organisatie en bedrijfsonderdelen, waarin de organisatie zelf wijzigingen in zou kunnen aanbrengen en deze zo dus zou kunnen beïnvloeden. Zo komt er inzicht in de sterktes en zwaktes van een bedrijf. Wat is een sterk punt waar gebruik van kan worden gemaakt bij de ontwikkeling of het op de markt zetten van een nieuw product? En wat is een zwak punt van het bedrijf dat dus in acht moet worden genomen bij de productontwikkeling of –lancering? Voer hiertoe een microanalyse uit (opdracht M1). Opdracht M1: micro-analyse Bij de opdrachtomschrijving worden enkele suggesties gedaan voor modellen en hulpmiddelen, die je kunnen helpen bij het uitvoeren van de microanalyse. LET OP: deze zijn behandeld in periode A en B (soms parallel in C) van het eerste studiejaar. Je kunt er een of meerdere van gebruiken om de microanalyse uit te voeren. Het idee is dat je een zo compleet mogelijk beeld van Mona krijgt. Welke model(len) je hiervoor wilt gebruiken is jullie keuze! Alle vaktermen die als bekend worden verondersteld zijn rood cursief gedrukt.

Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? Maak het assortiment overzichtelijk, bv visueel. Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? Wat zijn nieuwe(re) producten? 2. Verdiep je in de branding en marketing van Mona  Wat is de (gewenste) merkpositionering van Mona?  Wat zijn Mona’s USP’s? Tip: Richt je voor het vervolg van je onderzoek op 1 of 2 van de productgroepen van Mona. Kies de productgroep(en) waar jullie je nieuwe product voor willen ontwikkelen.    Wat is de waardepropositie van de producten in het assortiment? Wat zijn product kenmerken? Welke fase in de…...

Similar Documents

The Mona Lisa & the Wedding Feast at Cana

...Virtual Art Trip The Mona Lisa and The Wedding Feast at Cana are two very popular works of fine art, which happen to be displayed in the same room at the Louvre. Even though both of these share a median of oil paint that seems to be where their similarities end. The Mona Lisa is painted on a panel which allows no light at all to come through the back of the image; whereas The Wedding Feast at Cana is painted on canvas allowing the possibility of light to seep through the back. This can actually cause the painting to have a radiant effect. Since the focal point of The Wedding Feast at Cana is Jesus at the center with a glowing halo around his head, this appearance brings our attention back to Him. This is a wonderful place to show that The Mona Lisa’s warmer colors seem to pull more towards the front of this portrait piece while the cooler colors of The Wedding Feast at Cana seem to be further back and there are more people visual. There is a unity to The Wedding Feast at Cana and all of the people, animals, and décor. All of the pieces seem to work in harmony to create union; whereas The Mona Lisa seems to be in more disarray. She has a river in her backdrop which on one side seems to be completely chaotic and on the other side seems to be completely tranquil. The proportion in The Mona Lisa is very dramatic and only apparent if you pay attention to the background. In The Wedding Feast at Cana it is scaled down considerably. It gives a more realistic affect as if you are...

Words: 343 - Pages: 2

Leonardo's Mona Lisa

...Leonardo's Mona Lisa AR115 Introduction to the Visual Arts Park University Mr. Trevis Martin December 2, 2012 Leonardo's Mona Lisa The tetragrammaton simply means "four letters," YHWH; which stand for the name of the God of Israel, and means "to be." The proper pronunciation and spelling was too holy to say or write that it was lost centuries ago and cannot be found in any ancient writings; therefore, Israelis substituted the name to Yahweh, or Jehovah, but only pronounce and write Adoni which means Lord. There are some things that cannot be explained, and this sort of story is not only found in religion, it can also be found in art. She is called The Mona Lisa, a most-beautiful "strange image [that] strikes at the subconscious with a force that is extremely rare in an individual work of art" (Sassoon, 2003). Her popularity is beyond comprehension and colors and lines too deep to express, and one's words are lost when one looks at her gaze. Paul Zelanski and Mary Pat Fisher (2010) explain that "the word 'art' cannot be found in any English dictionary before 1880 and that even when it did appear it was used primarily with reference to painting" (Zelanski & Fisher, 2010, p.13). Furthermore, the Oxford Dictionary defines art as "the skillful production of the beautiful in visible forms" (qtd. in Zelanski & Fisher 13). This almost sounds like an oxymoron; "beautiful in visible forms." How can one produce beauty, or better yet, how can......

Words: 804 - Pages: 4

Mona

...------------------------------------------------- Oefentoets Consumentengedrag & Innovatie Week 6 Vraag 1 Janice denkt na over een aantrekkelijke aanbieding van een energieleverancier. Van welke vorm van consumentengedrag is dit een voorbeeld? a. Communicatiegedrag b. Koopgedrag c. Gebruiksgedrag d. Afdankgedrag Vraag 2 Hoe noemen we de wetenschap die de unieke kenmerken van een consument in een bepaalde situatie in verband brengt met zijn gedrag? a. Psychologie b. Sociale psychologie c. Sociologie d. Sociale economie Vraag 3 Welk van onderstaande modellen of typologieën beschrijft persoonlijkheidskenmerken? a. De Big Five b. VALS-typologie c. Middel-doelketen d. Psychografische modellen Vraag 4 Een energieleverancier adverteert met de volgende boodschap. Op welke basismotivatie van Rossiter en Percy richt deze advertentie zich? a. Probleemopheffing b. Probleemvermijding c. Normale vermindering d. Intellectuele stimulatie Vraag 5 Een commercial toont een feestje met gezellige muziek en een vrolijke sfeer. Op het feestje wordt een kaasje van een bepaald merk gegeten. De maker maakt in deze commercial gebruikt van een principe uit de Gestaltpsychologie. Welk principe is dit? a. Het principe van nabijheid b. Het principe van volledigheid c. Het principe van gelijkheid d. Het principe van continuïteit Vraag 6 Het is de bedoeling dat......

Words: 1394 - Pages: 6

Mona

...bron bij je gegevens, volgens de APA methode (voetnoot/verwijzing in tekst, volledige bronvermelding in literatuurlijst). Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: * Maak het gehele assortiment overzichtelijk, bv visueel. Hoeveel producten voert Mona? * Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? * Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? * Wat zijn nieuwe(re) producten? 2. Verdiep je in de branding en marketing van Mona * Wat is de (gewenste) merkpositionering van Mona? * Wat zijn Mona’s USP’s? 3. Richt je voor het vervolg van je onderzoek op 1 of 2 van de productgroepen van Mona. Kies de productgroep(en) waar jullie je nieuwe product voor willen ontwikkelen. * Wat is de waardepropositie van de producten in het deze groep? Wat zijn product kenmerken? * Welke fase in de levenscyclus hebben de producten? * Geef een beschrijving van de elementen Promotie, Plaats en Prijs van de marketing mix die Mona hanteert voor deze productgroep. Organisatie 4. Verdiep je in de organisatie waar Mona toe behoort: * Hoe is de moederorganisatie opgebouwd? Wat is de positie van het merk Mona (waar valt dat onder?) * Wat zijn is de missie? Wat zijn toekomstverwachtingen? * Welke bedrijfsmiddelen zijn beschikbaar (kennis, human resources, goederen, financieel kapitaal)? Kies uit......

Words: 2918 - Pages: 12

Mona Lisa

...Mona Lisa The lady behind the painting By: Max Beagle I. Introduction A. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci’. B. The location of the painting is in the Musee du Louvre. C. The Mona Lisa was worked on for four years. D. Till this day there has been many debates and a multitude of theories in an effort to uncover the mysteries behind the Mona Lisa E. The two biggest mysteries are the identity of the lady in the paint and the nature of her smile. II. Who is the lady behind the painting? a. Most commonly known as Lisa Gherardini Giocondo b. Another rumor is she is to be da Vinci’s mistress, Duchess of Milan (Isabella). Da Vinci was the family’s painter. c. Others believe the Mona Lisa is a feminine version of da Vinci. Digital analysis reveals da Vinci’s facial characteristics are perfectly aligned with one another. III. The Smile a. The painting technique is referred to as “sfumato” meaning “vanished” or “smoky”. This technique leaves interpretation to the viewer’s imagination. b. When looking at the portrait it appears the Mona Lisa is smiling. When looked at closely, she is no longer smiling. The appearing and disappearing of her smile is an attribute to the viewer’s vision. c. The painting remains an enigma to art enthusiasts. d. Famous French artist, Luc Maspero jumped four floors from a hotel to his death. In his suicide not he said “I preferred death after years of struggling to understand the......

Words: 258 - Pages: 2

Nieuw Product Mona

...analyse blz. 11 6. Confrontatie matrix blz. 12 1. Conclusies op basis van de confrontatiematrix blz. 13 7. Lanceringstrategie blz. 14 1. Marketingmix blz. 14 2. Breakeven afzet analyse blz. 15 8. Communicatieplan blz. 17 9. Literatuurlijst+bronnenlijst blz. 19 Inleiding Mona is onderdeel van Friesevlag Campina. Mona bestaat al vanaf 1970 en is al meer dan 35 jaar hét toetjesmerk van Nederland. Het is een van de grootste zuivelmerken in de Nederlandse supermarkt en daarbij hoort Mona ook nog is bij de top 20 van best verkochte merken in de Nederlandse supermarkt. Dit is behaald door een eigentijds en op de consument gericht merkenbeleid. En ook nog door de sterke themacampagnes waar Mona om bekend staat. Mona vind nieuwe producten en variatie belangrijk. Dit komt omdat smaak met de tijd verandert. Ze richten zich erg op de consument. Maar nog sterker op innovatie. Dit kan je terug zien in ons assortiment. Ons assortiment bestaat nu uit zo’n 90 verschillende producten, variërend van yoghurtdrinks en puddingen tot puur drinken en de toetjes parade. Onze Mona producten zijn van een hoogwaardige kwaliteit zodat we altijd kunnen garanderen op een fantastische ervaring als je een van onze producten probeert. Innovaties is zo belangrijk voor ons, dat het ook is opgenomen in onze missie. Onze missie is blijvend te verrassen en te vernieuwen met de lekkerste zuivelproducten. Ons bedrijf bestaat uit......

Words: 6283 - Pages: 26

Mona Lisa

...Brittney Reed Professor Turner AR115 27 September 2014 The Mystery Surrounding Mona Lisa Mona Lisa is one of Leonardo da Vinci’s most poetic and famous pictures he painted. Painted in 1503-1505 with oil on a panel, the meaning of this most recognized painting in the world has left many wondering about the portrait’s meaning and why it has changed over time (Harris & Zucker, 2012). The evolution around the Mona Lisa painting has grown over the centuries after it was completed. This and many other of Leonardo da Vinci’s painting and writing has became ever so popular because of who the artist is and the detail and technique that he used in them. Another reason the it fascinates me and many others is when you are looking into her eyes they seem to follow you where ever you move. This gives an erie feeling that people in the recent decades thrive for in today’s decade. The painting is also very mysteries. Who is Mona Lisa? Who was she posing for? What is the little smirk on her face? As most of the portraits that were see in that era there are no smiling faces, a blank look if you will. Many say that Mona Lisa is the wife of a Florentine merchant and the painting was intended for her husband (Harris & Zucker, 2012). After Leonardo had finished the painting it was never given to the husband and Leonardo decided to keep it for himself as he went to work for the King of France, Francis I and why that is to this day remains a mystery (Harris & Zucker,......

Words: 830 - Pages: 4

Mona

...Mona usp We kennen allemaal de term USP. Unique Selling Point. Kortweg gezegd de unieke voordelen van je produkt. De meeste bedrijven en verkopers zijn nog wel in staat om de voordelen van hun produkt op te sommen. Maar het gaat natuurlijk om de unieke voordelen. Als je vertelt dat je produkt voordelen heeft die alle vergelijkbare produkten ook hebben dan is dat niet uniek. En dus ook geen USP. Nog veel belangrijker is echter om de USP’s te vertalen naar voordelen voor de klant. En dat kan per situatie/klant verschillen! Als je dat kan is dat je USP als verkoper. Stel je verkoopt een auto. Een voordeel kan zijn dat die auto zuinig is. Maar dat is niet uniek. Een USP kan zijn dat die auto de zuinigste is in zijn klasse zonder verlies van motorvermogen. Een klant is veelal niet geïnteresseerd in USP’s. Die wil horen wat het oplevert of wat het bespaart. In het voorbeeld van de auto wil de klant horen dat die auto hem/haar snel, comfortabel en toch tegen lage kosten van A naar B brengt. Om dus een klant te overtuigen van je produkt zul je niet in voordelen/features van je produkt moeten praten. Je zult ook niet moeten vertellen wat je USP’s zijn. Nee, je zult die klant moeten vragen wat hij/zij wil bereiken. Wat de doelstellingen zijn. Welke uitdagingen er zijn (liever dan in problemen praten). Indien je die klant kunt helpen met jouw produkt dan zul je moeten uitleggen hoe je de geschetste doelstellingen kunnen worden gehaald met jouw produkt. Hoe de uitdagingen kunnen......

Words: 333 - Pages: 2

Swot-Analyse Mona

...objectiveren. Het gaat niet om interne opvattingen en stokpaardjes, maar om ontwikkelingen in de markt en voorkeuren van klanten. Een goed SWOT-onderzoek is klantgericht. Laat daarom een klant- of marktonderzoek doen, of betrek klanten bij de analyse. Beroepen Een SWOT-analyse wordt bijvoorbeeld opgesteld door een financieel analist, of een controller. SWOT-analyse Mona |Sterktes: |Zwaktes: | | | | |Goede productkwaliteit |De hoge productprijs | |Groot assortiment. |Het kinderlijke imago. | |Sterk logo. |Mona moet altijd aan de hoge kwaliteitsstandaard houden. | |Sterke slogan. |Mona richt zich alleen op zuivelproducten. | |‘Toetje van de Maand.’ | | |Sterke themacampagnes. | | |Grote doelgroep ......

Words: 770 - Pages: 4

Mona Lisa

...I believe the primary reason that the Mona Lisa has become so famous is that fact that the painting holds a mystery that no one can prove 100 % proof of how, when, why it was created. Many rumors has been created of her making saying that it was Leonardo Da Vinci dressed as a woman in a self-portrait, others has stated that a man by the name of Franceso del Glocondo, a wealthy silk merchant was the husband of Mona Lisa and he paid Leonardo Da Vinci to paint her, others believe that it could even be his mother. Regardless of the reason why and who she is there is something that makes people overly intrigued by her plain and awkward beauty. I learned through my reading that Leonardo Da Vinci was infamous for not completely a piece of art and Mona Lisa almost didn’t get complete. In Florence, Italy on 1503 or 1504 Leonardo Da Vinci began painting The Mona Lisa. But he did not finish it until 1519 in France when the king had him to stay in 1516, so that he can finish The Mona Lisa. His oil painting of the unknown woman caught a lot of attention over the past 500 years. Looking at the Mona Lisa a person can see many things she is trying to say without moving her lips. Leonardo Da Vinci created this piece of create with facial features that say a lot without saying anything. Her eyes speaks of flirtation, calmness, investigation, along with a smirk. The eyes of the portrait is amazing to see how it can look at you without blinking. Even the fact that he didn’t create her......

Words: 760 - Pages: 4

Mona Lisa

...Hoover November 29, 2015 Exam 4 Extra Credit I chose an advertisement for ANT which is an organization that helps treat cancer patients for free in their homes. In the advertisement they show the Mona Lisa without any hair on her head. The classical painting, Mona Lisa, is supposed to represent the most beautiful woman back when the painting was created by Leonardo Da Vinci. The Mona Lisa is said to be the most talked about and visiting painting out of any other painting. Although it is not one of the most well-done, outstanding paintings of all time, it is still obviously very popular and captured the eye of hundreds of thousands of people. The Mona Lisa is said to be the icon of the renaissance. Overall, the Mona Lisa is supposed to be a woman who many people find gorgeous and has an unforgettable gaze in her eyes. It leaves the people looking at it wondering exactly what she is looking at or even where she is looking. Her calm hands seem to show she is at ease, yet her eyes have many different interpretations to many different people. Some people think she is comfortable and happy, while others think she is sort of sad or in pain about something. There are hundreds interpretations about the Mona Lisa. The only change that the advertiser made to the classic painting of the Mona Lisa is he or she took away her hair. Everything else about her including her dress, hands, posture, even the background is all kept the exact same as the original. Nothing at all had......

Words: 488 - Pages: 2

Mona Lisa Is Missing

...Haylie Jefferson Extra Credit Art Appreciation February 10, 2016 Mona Lisa is Missing August 11, 1911 was a dramatic day for Paris. One of the most famous paintiin the world, the Mona Lisa, was stolen from Louvre Museum. The man who stole the painting was named Vincenzo Peruggia. This is a large crime and no one would ever think that Peruggia would be able to do something like this. He is a small, uneducated, working man. Joe Medeiros, the director and writer of this film is trying to figure out exactly how this happened. Joe travels across the country to meet Peruggia’s daughter, Cheltiza to get some unanswered questions. After talking with her, he quickly finds out that she never even knew her father. Peruggia died on October 8, 1945 which is his birthday as well and his body was buried in France. She was very young when he passed away and her mother remarried her dead husbands brother. They hid the fact that her father was a theft for 18 years and never told her about anything. She only knew small things about the theft that she had heard. She says that the reason her father did it was for patriotism from his country and wanted to get revenge on his co-workers that would make fun of him and call him “macaroni” because he was from Italy and that’s all she really knew about him. Peruggia stole the Mona Lisa on August 11, 1911. He stole the painting in for two whole years. He got into the museum with his old work because they were cleaning the pictures glass. At the time......

Words: 550 - Pages: 3

Mona Lisa Smile Sociological Review

...Mona Lisa Smile; From a Sociological Perspective A Mike Newell directed inspirational film, falls in place with the setting in the American picture of woman life at a tradition bound all-girl college. Set in the era where women were different than they are today, it explores life through marriage, feminism, and education with the protagonist in a form of a modernist female teacher, seeking to liberalize minds at the significant end of a traditional era. The story began with the introduction of the protagonist, Katherine Watson (Julia Roberts), a fresh novice professor with a socially progressive mindset hailing from the state of California, who takes up a job in the art history department at what we could call a snobbish girls college; Wellesley in the fall of year 1953. Disregarding warnings from her boyfriend Paul (John Slattery) that this job’s environment was unsuitable for her element of thoughts; Katherine was enthusiastic at the prospect of educating the classrooms to some of the most brilliant and brightest women in her country. Her first impression of Wellesley was however dampened by the first day of class, being humiliated by her smug students who demonstrated their impressive knowledge of the text syllabus in front of her supervisor. Katherine determined to not be shaken by their, and chose to stray from the syllabus to regain the upper hand; an idea which was opposed by the college president. Katherine challenged the girl’s ideas of what......

Words: 1697 - Pages: 7

Mona

...Diepteassortiment * Yoghurtdranken (7 verschillende producten) 1. Mona Yokidrink aardbei 2. Mona Yokidrink framboos 3. Mona Yomild drink aardbei 4. Mona Yokidrink perzik 5. Mona Yomild drink limoen 6. Mona Yokidrink perzik/banaan 7. Mona Yokidrink aardbei/framboos * Pudding (12 verschillende producten) 1. Mona Griesmeelpudding 2. Mona gezinspudding griesmeel/saus 3. Mona Chipolatapudding 4. Mona Frambozenpudding met bessensaus 5. Mona toetje van de maand (Crème Brulée met karamelsaus) 6. Mona Vanillepudding 7. Mona Dame Blanche toetje met chocolade 8. Mona luchtige yoghurtpudding kwaktaart citroen 9. Mona Chocoladepudding met roomsaus 10. Mona Frambozenpudding 11. Mona Slagroompudding met aardbeien saus 12. Mona Vanillepudding met bramensaus * Verwentoetjes (4 verschillende producten) 1. Mona Chocolade Mousse 2. Mona Vlatrio vanille chocolade slagroom 3. Mona Vlaflip vanillevla/yoghurt/aardbeiensaus 4. Mona Chocolademousse melk/wit * Yoghurt-portieverpakkingen (2 verschillende producten) 1. Mona Boordevol yoghurt appeltaart 2. Mona Boordevol yoghurt aardbei * Kwark met fruit (1 product) 1. Mona Halfvolle bananen kwark Het kernassortiment van Mona zal hoogstwaarschijnlijk in de productgroep Pudding zitten. De productgroep Pudding heeft het diepste assortiment ten opzichte van de andere productgroepen van Mona. Juist omdat er veel verschillende smaken......

Words: 767 - Pages: 4

Inleiding Voor Mona

...Inleiding Wij Hebben de opdracht gekregen een nieuw product te bedenken voor Mona. In dit adviesrapport komt een duidelijk beeld naar voren met hoe het er nu voor staat en hoe wij dit willen omzetten tot een succesvol en rendement behalende productidee. Wij schetsen in dit rapport verder hoe branche er nu voor staat en geven een blik op de lopende trends. Hiernaast zullen wij nieuwe communicatie doelstellingen en strategieën formuleren en zullen wij de communicatie middelen aanwijzen. Wij hopen dat dit rapport u een goed inzicht geeft waarin we nu staan en een duidelijk beeld geeft van waar wij met dit plan naar toe willen. Wij hopen op de korte termijn profijt te winnen. Mona heeft als doelstelling Nederland te veroveren en te heersen op het gebied van de Toetjes. Het is dan ook een vooruitstrevende en een marktuitdagende organisatie. Voor nu is het belangrijk dat wij alle kansen moeten gebruiken op welk gebied dan ook. Economische crisis, Social Media en de steeds groter en populairder wordende applicatie markt zijn hier enkele van. De hoofdvraag luidt dan ook: “Met welke nieuwe productidee kunnen wij de potentiële en bestaande klanten prikkelen om op korte termijn tot een koop over te gaan en hoe blijven wij doormiddel van dit idee in contact.” Het kernprobleem is dat de markt zich aan het verschuiven is, steeds meer details zijn van cruciaal belang voor het succes van een formule. Denk hierbij aan Social Media en de Maatschappelijk betrokkenheid. Potentiële......

Words: 329 - Pages: 2