Pamlets

In: Novels

Submitted By tabuadayzekiel
Words 7946
Pages 32
Understanding Filipino Adolescents: Research Gaps and Challenges

JOSEFINA V. CABIGON, PH.D.*

ABSTRACT
Maiksi subalit masalimuot ang panahon ng kabataan sa buhay ng tao. Ang suliranin ng pagsasaayos sa mga problemang kaakibat nito ay nangangailangan ng ganap na pag-unawa sa kabataang Pilipino ng kasalukuyang panahon. Nais ibahagi ng papel na ito ang pagtutukoy sa mga mahahalagang isyu na karaniwang di natugunan sa mga nauna nang pag-aaral. Ilan sa mga suliraning pampananalikssik ay binigyang pansin at inaasahang mapupunan ang mga puwang na patuloy pa ring naiiwan sa larangan. Ang mga kakulangang nais tugunan ay ang mga sumusunod na usapin: pagkakaisa sa pagpapakahulugan sa konsepto ng “kabataan” at sekswalidad; di-kumpletong datos ukol sa ugnayan ng bilang ng kabataan at bilang ng kabuuang populasyon; antas ng kamalayan ng mga stakeholders at kabataan mismo tungkol sa paglaki ng bilang ng huli; ang pangangailangan ng mga stakeholders ng napapanahon at bagong pagkaunawa tungkol sa antas, mga tagapagtakda, at kahihinatnan ng sekswalidad ng kabataan, pati ng kanilang fertility at reproductive health; at, ang kanilang kamalayan at pakikilahok sa mga gawaing panlipunan. Ilan sa mga rekomendasyon ay ang pagkakaroon ng pambansang sarbey sa mga bagong erya ng pag-aaaral kaakibat ang kwalitatibong pananaliksik, pananaliksik pampatakaran (policy research) at operations research. Ang artikulo ay isang pagtatangka sa paghahanap ng mga pamamaraan upang maimulat sa mga kabataan at sa lipunang Pilipino ang kahalagahan ng maturidad at pagbibigay ng mga safety nets sa ating mga kabataan bilang gabay sa transisyunal na panahong ito sa pagitan ng kanilang pagiging mamamayan na may sapat na gulang.

* Director at the Population Institute, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines-Diliman.

vol. 56 nos.1-4, jan-dec 1999

PHILIPPINE SOCIAL…...

Similar Documents

Skb Cafe Cubit

...Chocolate (varian rasa cokelat nDalem) 10.000 3. Hot Tea 5.000 4. Ice Tea 6.000 5. Aneka Juice 10.000 6. Mineral Water 4.000 2. Place Karena sasaran CUBCAKE & Dessert Café Café ini adalah mahasiswa/pelajar yang berada di sekitar lokasi Café, maka tempatnya di sekitar sekolah dan kampus, tepatnya adalah di Jl. Margonda Raya No. 445, Depok, Jawa Barat. Dengan sasaran dan target mahasiswa aktif di UI, maka letak Café ini sangat strategis karena mudah dijangkau oleh mahasiswa. 3. Promotion Promosi dilakukan dengan banyak cara : - Promosi penjualan - Makanan dan minuman berdiskon (minggu pertama) - Memberikan voucher kepada pelanggan - Promosi Iklan - Brosur dan daftar harga - Penyebaran pamlet di mading-mading kampus - Memasang iklan di beberapa radio favorit - Promosi melalui jejaring sosial (facebook, twitter) 4. Process Untuk proses, dalam menyampaikan produk, pengunjung diberikan menu terlebih dulu, lalu kami memberikan pelayanan terhadap permintaan menu yang dipilih, selanjutnya pengunjung membayar pada kasir dengan atau tidak menggunakan member card. Proses pembuatan makanan dan minuman ini, dibuat sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh CUBCAKE & Dessert Café Café. Dalam penyajian berbagai menu makanan ditekankan cita rasa yang jelas dan khas. Sedangkan untuk proses pembuatan minuman dibuat sesuai takaran yang pas dan sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. CUBCAKE & Dessert Café selalu berinovasi......

Words: 2794 - Pages: 12